Program Praktyk Letnich

Czym jest Program Praktyk Letnich GeoTalent?

W ramach Programu GeoTalent studenci i tegoroczni absolwenci wydziałów docelowych AGH, UAM i UW mają szansę wzięcia udziału w Programie Praktyk Letnich.

Jest to okazja do zgłębienia wiedzy praktycznej związanej z kierunkiem kształcenia praktykanta oraz lepszego poznania firmy PGNiG poprzez bezpośredni kontakt z jej pracownikami. Praktykantom przydzielane są zadania, których wykonanie wspiera opiekun praktyk. Studenci mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu w środowisku pracy naturalnym dla danej dziedziny.

Jeśli:

 • jesteś studentem studiów dziennych magisterskich lub studentem ostatniego semestru/ absolwentem studiów inżynierskich/ licencjackich:
  • AGH na jedynym z wydziałów:
   • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
   • Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
   • Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
   • Górnictwa i Geoinżynierii,
  • Wydziału Geologii UW,
  • Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
 • osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce,
 • aktywnie uczestniczysz w wydarzeniach Programu GeoTalent takich jak: warsztaty, Konkurs Prac Dyplomowych, Program Ambasadorski, GeoTurniej, Geologiczne Mistrzostwa Polski,
 • aktywnie działasz w organizacjach studenckich i kołach naukowych,
 • jesteś osobą otwartą na zmiany oraz nowe wyzwania,
 • jesteś gotowy/a do podjęcia praktyk w pełnym wymiarze godzin (40 godz./tyg.) w okresie od lipca do września 2018 r. (w szczególnych wypadkach termin może zostać wydłużony do końca grudnia 2018 r.).

Zgłoś się na praktyki letnie w PGNiG!

Oferujemy:

 • płatną praktykę w okresie 1, 2 lub 3 miesięcy,
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w praktyce,
 • wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów,
 • pracę z pasjonatami, takimi jak Ty :)

Chcesz dobrze wykorzystać okres wakacyjny i zdobyć praktyczną wiedzę zawodową?

11 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji na Program Praktyk Letnich. Kolejna rekrutacja już za rok :)

POZNAJ NASZE ODDZIAŁY


Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce. Wydobywa rocznie ok. 3,5 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego, ponad 700 tys. ton ropy naftowej, oprócz tego pozyskuje w procesie produkcyjnym siarkę, gaz płynny i hel. Oddział ten jest jednocześnie największym dostawcą gazu na krajowy rynek, a jego produkcja  zaspokaja ponad 20% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny.

Więcej: http://zielonagora.pgnig.pl/

Oddział w Sanoku

Oddział w Sanoku kontynuuje bogate, sięgające pierwszej połowy XIX wieku, tradycje górnictwa naftowego na Podkarpaciu. Swoją działalność prowadzi w pięciu województwach Polski południowo-wschodniej. Dostarcza około 45% krajowego wydobycia wysokometanowego gazu ziemnego, który oddawany jest do krajowego systemu gazowniczego oraz w niewielkim stopniu do odbiorców lokalnych.

Więcej: http://sanok.pgnig.pl/

Oddział w Odolanowie

Historia oddziału wiąże swój początek z intensywnymi poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzonymi z początkiem lat 60-tych XX wieku na Niżu Polskim. Do obszaru jego działań zalicza się:  produkcję gazu wysokometanowego grupy E z gazu zaazotowanego, sprężaniem gazu wysokometanowego i przesyłaniem go do krajowej sieci przesyłowej lub podziemnego magazynu gazu, czy dostarczanie skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Więcej: http://odolanow.pgnig.pl/

Oddział Geologii i Eksploatacji

Oddział Geologii i Eksploatacji powstał we wrześniu w 2012 w celu konsolidacji i optymalizacji procesów poszukiwawczych i eksploatacyjnych w PGNiG S.A.  Celem Oddziału jest pełnienie roli wysokiej klasy centrum kompetencyjnego z zakresu geologii poszukiwawczej, prac geologicznych i eksploatacji złóż węglowodorów. Poprzez efektywną działalność poszukiwawczą oraz optymalizację zagospodarowania i eksploatację odkrytych złóż, Oddział Geologii i Eksploatacji ma na celu wsparcie realizacji głównego celu maksymalizacji wyniku finansowego PGNiG S.A. oraz budowania trwałej wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Więcej: http://ogie.pgnig.pl/

Zapoznaj się także z opiniami praktykantów, którzy brali udział w IIIIIIIV  edycji praktyk!

Zapisz się na Newsletter

Luty 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28