Program Praktyk Letnich GeoTalent

Zrób pierwszy krok do kariery w branży Oil&Gas

Czym jest Program Praktyk Letnich GeoTalent?

W ramach Programu GeoTalent studenci i tegoroczni absolwenci wydziałów docelowych AGH, UAM, UW, UWr mają szansę wzięcia udziału w Programie Praktyk Letnich.

Jest to okazja do zgłębienia wiedzy praktycznej związanej z kierunkiem kształcenia praktykanta oraz lepszego poznania firmy PGNiG poprzez bezpośredni kontakt z jej pracownikami. Praktykantom przydzielane są zadania, których wykonanie wspiera opiekun praktyk. Studenci mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu w środowisku pracy naturalnym dla danej dziedziny.

Pasujesz do nas, jeśli:

Jesteś studentem/ absolwentem

studiów dziennych magisterskich lub studentem ostatniego semestru/ absolwentem studiów inżynierskich/ licencjackich: AGH, UW, UAM, UWr

Działasz aktywnie na swojej uczelni

angażujesz się w działania organizacji studenckich i kół naukowych i/lub jesteś w stanie pochwalić się ciekawymi inicjatywami

Uczestniczysz w wydarzeniach GeoTalent

brałeś/aś udział: w warsztatach, Konkursie Prac Dyplomowych, Programie Ambasadorskim, GeoTurnieju i/lub Geologicznych Mistrzostwach Polski

Jesteś osobą otwartą

nie boisz się wyzwań i chętnie sprawdzasz się w nowych sytuacjach

Dobrze się uczysz

i z chęcią opowiesz nam o tym, co Cię najbardziej pasjonuje w branży oil&gas

Jesteś dyspozycyjny/a

przewidujemy praktyki w pełnym wymiarze godzin (40 h/tyg.) w okresie lipiec – wrzesień (w szczególnych wypadkach termin możemy wydłużyć do grudnia)

Oferujemy Ci:

Płatną praktykę na okres 1, 2 lub 3 miesięcy

Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego

Możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w praktyce

Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów

Pracę z pasjonatami, takimi jak Ty :)

Etapy rekrutacji

I etap

12.03 - 7.04.2019
Nadsyłanie zgłoszeń przez kandydatów

II etap

8-15.04.2019
- preselecja zgłoszeń (kryteria formalne)
- selekcja zgłoszeń
- dodatkowe informacje od kandydatów na temat lokalizacji praktyk

III etap

Spotkania rekrutacyjne
połączone z testem wiedzy branżowej:
- 16.04 – UWr
- 17.04 – UW
- 18.04 – UAM
- 23-24.04 i 8-10.05 – AGH

IV etap

31.05.2019
Informacja zwrotna dotycząca Twojej kandydatury

Opinie o Programie
Praktyk Letnich GeoTalent

Zobacz, co o praktykach sądzą osoby,
dla których stanowiły one pierwszy krok do kariery w PGNiG.

Podczas praktyk do moich zadań należało m.in. tworzenie przekrojów sejsmicznych w oprogramowaniu Petrel, tworzenie załączników graficznych niezbędnych do dokumentacji geologicznych oraz zestawianie analiz węglowodorów.

Ponadto miałem okazję pojechać do Centralnego Magazynu Rdzeni w Chmielniku, gdzie wraz z pracownikami wybieraliśmy miejsca poboru prób do badań petrofi zycznych. Przez tydzień poznawałem także tajniki pracy petrografa w Laboratorium w Zielonej Górze. Mogłem również poszerzyć swoją wiedzę z zakresu inżynierii złożowej.

Praktyki w PGNiG były świetną okazją, aby poznać działanie firmy naftowej od wewnątrz i polecam udział w nich każdemu, kto wiąże swoją przyszłość zawodową z branżą oil&gas!

Mateusz_Dokowicz.jpg
Mateusz Dokowicz

Młodszy Geolog

Praktyka w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie wywarła na mnie ogromne wrażenie. Już od samego początku uczestniczyłem w opracowywaniu ważnych projektów – zarówno polskich, jak i zagranicznych prospektów. Pracownicy chętnie dzielili się uwagami i wskazówkami, które pomagały mi lepiej wykonywać powierzone zadania.

Nowoczesne oprogramowanie, którym dysponuje Oddział, zwróciło moją uwagę na obecnie panujące standardy w kwestii opracowywania i prezentacji danych pomiarowych. Dużą satysfakcję sprawiło mi wykorzystanie zdobytych na studiach umiejętności do realizowania przewidzianych w trakcie praktyk obowiązków.

Bardzo cenię sobie doświadczenie, jakie zdobyłem w Oddziale, które stanowi bazę do dalszego rozwoju ukierunkowanego na specjalizowanie się w zawodzie.

Pawel_Ryder.jpg
Paweł Ryder

Geolog

Określenie „udane praktyki” to zdecydowanie zbyt mało. Nie mogłabym wyobrazić sobie lepszych niż te w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Pile. Dzięki moim opiekunom praktyk oraz pozostałym pracownikom Oddziału mogłam poszerzyć swoją wiedzą w zakresie sedymentologii, petrologii, geofizyki, geochemii i wielu innych dziedzin, których nie sposób zmieścić w tym krótkim opisie.

Miałam możliwość udziału w pisaniu dokumentacji otworowych, poborze prób do badań, korelacji wyników badań oraz wyjazdach do Centralnego Magazynu Rdzeni w Chmielniku, na wiertnie i badania sejsmiczne. Poza tym miałam też okazję zamienić się rolą z pracownikami i przeprowadzić dla nich wykład dotyczący obsługi Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

Polecam każdemu udział w tych praktykach. Jest to ogromna szansa na zdobycie wiedzy praktycznej, której w takiej ilości nie znajdziemy na uniwersytecie.

Weronika_Miklaszewska.jpg
Weronika Miklaszewska

Geolog Ruchowy

Praktyki odbyłam w Dziale Geologii Ruchowej i Koordynacji prób w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Warszawie. Był to dla mnie świetny czas, w którym poznałam realia pracy w branży naftowej – od pracy biurowej do pracy geologa w terenie.

W trakcie trzymiesięcznej praktyki nabyłam wiedzę o planowaniu, koordynacji oraz nadzorowaniu prac geologiczno-wiertniczych. Co więcej, miałam okazję odwiedzić wiertnie w trakcie realizacji otworów Tyczyn-2K, Gnojnica-2K, Kraczkowa-3 i Sędziszów-37.

Praktyki dały mi możliwość wykorzystania zarówno wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów, jak i ogromnych pokładów wiedzy i doświadczenia zawodowego, jakie posiadają pracownicy PGNiG SA. Ciekawe zadania oraz ogrom życzliwości i pomocy jakie otrzymywałam od pracowników sprawiały, iż każdy dzień był interesujący i przyjemny.

Joanna-_Gorka.jpg
Joanna Górka

Mł. Specjalista ds. Geologii Ruchowej

Poznaj nasze działy

Sprawdź, w jakim dziale możesz rozwinąć swoją karierę.

Oddział Geologii i Eksploatacji

Miejsce praktyk: Piła, Zielona Góra 

Dział zajmuje się:
– analizami danych geologiczno-geofizycznych,
– przygotowaniem projektów robót geologicznych dla badań sejsmicznych 2D, 3D,
– przygotowaniem projektów robót geologicznych dla wiercenia otworu poszukiwawczego, rozpoznawczego lub badawczego,
– opracowywaniem map czasowych i głębokościowych horyzontów perspektywicznych,
– przygotowaniem i analizą atrybutów danych sejsmicznych.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geofizyka, Geologia, Górnictwo i Geologia

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B2, dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania: Petrel, Omni, Vista, ArcGis – poziom podstawowy 

Miejsce praktyk: Warszawa

Dział zajmuje się tematyką związaną z pracami intensyfikacyjnymi, które obejmują zabiegi szczelinowania, zabiegi matrycowe, a także prace pomocnicze bezpośrednio należące do procesu technologicznego prac intensyfikacyjnych lub mające na niego bezpośredni wpływ m.in. perforacje, zapinanie i zwieranie korków, zbrojenie w zestaw wydobywczy, wywoływania odwiertu do momentu rozpoczęcia procesu oczyszczania.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geologia, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B1, dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania Petrel

Miejsce praktyk: Warszawa, Poznań

Dział zajmuje się:
– wdrażaniem rozwiązań mających na celu utrzymanie optymalnych warunków eksploatacyjnych odwiertów (bieżąca analiza warunków przepływowych w odwiertach, rozwiązania koncepcyjne usprawniające prace odwiertów),
– zbrojeniami odwiertów (dobór wyposażenie wgłębnego dla optymalnej eksploatacji),
– wykonywaniem wgłębnych prac pomiarowych w odwiertach przy wykorzystaniu sprzętu pomiarowego,
– współpracą przy realizacji prac rekonstrukcyjnych i obróbczych w odwiertach eksploatacyjnych,
– testowaniem złóż niekonwencjonalnych.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalizacja: Eksploatacja złóż surowców płynnych, Gazownictwo ziemne, Inżynieria gazownicza, Inżynieria naftowa, Wiertnictwo i geoinżynieria, Wiertnictwo naftowe

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie A2, dodatkowym atutem będzie znajomość software do analizy warunków przepływowych w odwiertach

Miejsce praktyk: Warszawa

Dział realizuje zadania związane z systemem zarządzania projektami, planowaniem i realizacją Strategii obszaru Poszukiwania i Wydobycie, wyznaczaniem i rozliczaniem celów Oddziału Geologii i Eksploatacji, innymi programami optymalizacyjnymi.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Ekologiczne Źródła Energii, Geofizyka, Geoinformacja, Geologia, Geologia Stosowana, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem

Miejsce praktyk: Warszawa, Sanok, Zielona Góra

Główne zadania Działu to:
– nadzór merytoryczny nad opróbowaniem, testami produkcyjnymi i próbną eksploatacją odwiertów,
– przygotowywanie założeń do opróbowania, testów produkcyjnych, programów próbnej eksploatacji odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych,
– nadzór merytoryczny nad realizacją tych prac oraz interpretacja wyników,
– opracowywanie prognoz produkcji do projektów prac geologicznych dla opracowania analiz ekonomicznych,
– określanie zdolności wydobywczych odwiertów, warunków ich eksploatacji oraz wieloletnich prognoz wydobycia węglowodorów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do symulacji przebiegu eksploatacji złóż węglowodorów.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalizacja: Eksploatacja złóż surowców płynnych, Gazownictwo ziemne, Geologia naftowa, Inżynieria gazownicza, Inżynieria naftowa

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B2, mile widziane doświadczenie w pracy z programami: Eclipse, Petrel

Miejsce praktyk: Warszawa, Jasło

Głównym zadaniem Działu jest obsługa wierceń od strony geologicznej, w tym opracowywanie dokumentacji geologiczno-technicznej, ruchowej (Plany Ruchu), nadzór geologiczny nad realizowanymi wierceniami – w tym wyjazdy w teren, współpraca z państwowymi organami nadzoru górniczego, współudział w opracowywaniu Projektów robót geologicznych.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geologia, Górnictwo i Geologia

Specjalizacja: Geologia naftowa, Wiertnictwo naftowe, Geofizyka stosowana

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B1, mile widziana znajomość oprogramowania Petrel (stopień podstawowy)

Miejsce praktyk: Jasło, Sanok

W Dziale realizowane są zadania:
– sporządzanie analiz geologicznych,
– sporządzanie projektów robót geologicznych dla realizacji otworów wiertniczych,
– sporządzanie projektów robót geologicznych dla realizacji zdjęć sejsmicznych.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geologia

Specjalizacja: Geologia naftowa, Geologia stratygraficzna i sedymentologia, Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Geologia naftowa, Geologia strukturalna i kartografia geologiczna

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B1, mile widziana znajomość lub doświadczenie w obsłudze oprogramowania Petrel

Miejsce praktyk: Piła, Zielona Góra

Dział zajmuje się przede wszystkim realizacją prac geodezyjnych na potrzeby utrzymania ruchu zakładów górniczych w Sanoku i Zielonej Górze. Realizuje prace geodezyjne przy poszukiwaniu złóż gazu i ropy naftowej na terenie koncesji posiadanych przez PGNiG. Biura Działu Mierniczego zlokalizowane są w: Zielonej Górze, Pile, Sanoku, Jaśle oraz na terenie Ośrodków kopalń – w Krośnie i Przemyślu.
Praca w Dziale związana jest z wykonywaniem prac pomiarowych w terenie, a następnie opracowaniem ich wyników w biurze.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia

Specjalizacja: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Geoinformacja i geodezja górnicza

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie A1, znajomość ArcGIS, EwMapa, Cgeo

Miejsce praktyk: Warszawa

Zarządzanie zagadnieniami ochrony środowiska przez Dział jest realizowane zarówno na potrzeby procesu wydobycia czy poszukiwania węglowodorów, lecz także ma w nim miejsce koordynacja kluczowych zagadnień i obowiązków prawnych wprowadzanych przez Komisję i Parlament EU dla działalności PGNiG SA w obszarze UPSTREAM.
Dział odpowiada za:
– pozyskiwanie decyzji z obszaru ochrony środowiska dla realizacji prac poszukiwawczych i wydobywczych, w tym decyzji sektorowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
– prowadzenie ewidencji, bilansów oraz sprawozdań środowiskowych dla realizacji prac poszukiwawczych i wydobywczych,
– przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych oraz udział w kontrolach organów WIOŚ, OUG, WUG i innych,
– udział w projektach z obszaru UPSTREAM, w tym badawczo-rozwojowych.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geologia, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem

Specjalizacja: Geologia środowiskowa, Hydrogeologia, Hydrogeologia i geologia inżynierska, Hydrogeologia stosowana i geotechnika, Inżynieria kształtowania środowiska, Monitoring w inżynierii środowiska, Ocena stanu środowiska, Ochrona środowiska, Ochrona środowiska w gospodarce, Systemy Informacji o Środowisku, Techniki odnowy środowiska, Zagospodarowanie surowców i odpadów

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Miejsce praktyk: Warszawa

Główne zadania Działu:
– Projektowanie otworów wiertniczych,
– Planowanie operacji wiertniczych dla prowadzonych prac poszukiwawczych,
– Prowadzenie prac związanych z realizacją wierceń i opróbowaniem otworów,
– Nadzór oraz koordynacja prac serwisów zaangażowanych podczas realizacji wierceń i opróbowań otworów.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalizacja: Wiertnictwo i geoinżynieria, Wiertnictwo naftowe

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B2, znajomość EDM Landmark

Miejsce praktyk: Warszawa

Dział przygotowuje dokumenty do przeprowadzenia postępowań przetargowych niezbędnych do zrealizowania wiercenia.
W trakcie trwania postępowania koordynuje je na poziomie Oddziału Geologii i Eksploatacji zarówno od strony wymagań technicznych, jak i wymogów prawnych.
Współpracuje z Działem Prawnym podczas tworzenia nowych umów i wprowadzania zmian – zarówno w trakcie realizacji umowy, jak i na etapie postępowania (również aneksy i porozumienia).
Tworzy zestawienia dotyczące kosztów realizacji otworu w oparciu o uzyskane oferty.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geografia, Geologia, Geologia Stosowana, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie B2, dodatkowym atutem będzie znajomość SAP MM w zakresie tworzenia zapotrzebowania

Miejsce praktyk: Warszawa

Główne zagadnienia realizowane w Dziale obejmują:
Prace analityczne – analiza danych otworowych, analiza danych geofizyki otworowej, analiza danych geofizyki powierzchniowej (sejsmika, grawimetria, magnetotelluryka, CSEM itp.), reinterpretacja danych geologiczno-geofizycznych (w przypadku prac zleconych przygotowanie zakresu zlecenia, przygotowanie danych do przekazania, nadzór merytoryczny na wykonywanymi zleceniami, odbiór opracowań), prace uszczegóławiające potencjalnie interesujące rejony poszukiwawcze – głównie analizy dostępnych danych rdzeniowych (badania własności petrofizycznych oraz badania geochemiczne).
Prace projektowe:
– sejsmiczne – wyznaczenie lokalizacji projektowanych prac sejsmicznych, analiza dostępnych danych sejsmicznych i otworowych, ewentualne wykonanie modelowań pola falowego, wyznaczenie parametrów zdjęcia oraz wykonanie schematu wzbudzania i rejestracji, przygotowanie założeń geologicznych do projektu robót geologicznych, przygotowanie uzasadnienia geologicznego i złożowego planowanych prac, udział w przetargu na akwizycję/przetwarzanie/interpretację prac sejsmicznych, nadzór wykonywanych prac sejsmicznych, odbiór sprawozdania/raportu/dokumentacji, interpretacja nowo pozyskanych danych sejsmicznych.
– otworowe – wyznaczenie lokalizacji i przygotowanie profilu geologicznego planowanego wiercenia, przygotowanie założeń geologicznych do projektu robót geologicznych, przygotowanie uzasadnienia geologicznego i złożowego planowanych robot, wyliczenie prognostycznych zasobów węglowodorów metodą deterministyczną i probabilistyczną, oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu geologicznego, nadzór geologiczny wykonywanych robót wiertniczych, interpretacja nowo pozyskanych danych otworowych, udział w przygotowaniu dokumentacji wynikowych wierceń oraz geologiczno-inwestycyjnych złoża (współpraca z innymi działami OGiE).

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Geofizyka, Geologia, Górnictwo i Geologia

Specjalizacja: Geochemia, Mineralogia i petrologia, Geofizyka stosowana, Geologia górnicza, Geologia i prospekcja złóż, Geologia naftowa, Geologia stratygraficzna i sedymentologia, Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Geologia strukturalna i kartografia geologiczna, Mineralogia i petrologia, Poszukiwanie i dokumentowanie złóż, Tektonika i kartografia geologiczna

Pożądane kompetencje i umiejętności:znajomość języka angielskiego na poziomie B1, mile widziana znajomość oprogramowania specjalistycznego: Petrel, Techlog, IP, Omni, Vista, ArcGIS

Miejsce praktyk: Warszawa, Sanok, Zielona Góra

Główne zadania Działu to:
– pozyskiwanie gruntu pod przygotowywanie wymagań technicznych dla prac przygotowawczych,
– nadzorowanie i prowadzenie prac budowlanych,
– rekultywacja terenu po wierceniu.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Budownictwo, Geofizyka, Geologia, Geologia Stosowana, Gospodarka Przestrzenna, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem

Specjalizacja: Geochemia, Mineralogia i petrologia, Geofizyka stosowana, Geologia górnicza, Geologia i prospekcja złóż, Geologia naftowa, Geologia stratygraficzna i sedymentologia, Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Geologia strukturalna i kartografia geologiczna, Mineralogia i petrologia, Poszukiwanie i dokumentowanie złóż, Tektonika i kartografia geologiczna

Pożądane kompetencje i umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie A2, preferowana znajomość AutoCAD (stopień podstawowy)

Oddział w Zielonej Górze

Miejsce praktyk: Zakłady Górnicze PGNiG SA zlokalizowane na terenie Ośrodków Kopalń: Gorzów Wlkp.-Drezdenko, Grodzisk Wlkp., Ostrów Wlkp.

Historia oddziału wiąże swój początek z intensywnymi poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzonymi z początkiem lat 60-tych XX wieku na Niżu Polskim. Do obszaru jego działań zalicza się:  produkcję gazu wysokometanowego grupy E z gazu zaazotowanego, sprężaniem gazu wysokometanowego i przesyłaniem go do krajowej sieci przesyłowej lub podziemnego magazynu gazu, czy dostarczanie skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Inżynieria Środowiska

Specjalizacja: Gazownictwo ziemne, Inżynieria gazownicza, Ochrona środowiska, Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii , Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych, Systemy Informacji o Środowisku, Zagospodarowanie surowców i odpadów

Oddział w Sanoku

Miejsce praktyk: Sanok (Dział Badań i Dokumentacji Geochemicznej, Dział Nieruchomości Eksploatacyjnych, Dział Systemów Zarządzania ISO i QHSE), Zakłady Górnicze PGNiG zlokalizowane na terenie Ośrodków Kopalń: Tarnów, Przemyśl, Łańcut, Krosno

Oddział w Sanoku kontynuuje bogate, sięgające pierwszej połowy XIX wieku, tradycje górnictwa naftowego na Podkarpaciu. Swoją działalność prowadzi w pięciu województwach Polski południowo-wschodniej. Dostarcza około 45% krajowego wydobycia wysokometanowego gazu ziemnego, który oddawany jest do krajowego systemu gazowniczego oraz w niewielkim stopniu do odbiorców lokalnych.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalizacja: Eksploatacja złóż surowców płynnych, Gazownictwo ziemne, Inżynieria gazownicza, Inżynieria naftowa, Wiertnictwo i geoinżynieria, Wiertnictwo naftowe

Oddział w Odolanowie

Miejsce praktyk: Odolanów

Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce. Wydobywa rocznie ok. 3,5 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego, ponad 700 tys. ton ropy naftowej, oprócz tego pozyskuje w procesie produkcyjnym siarkę, gaz płynny i hel. Oddział ten jest jednocześnie największym dostawcą gazu na krajowy rynek, a jego produkcja  zaspokaja ponad 20% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny.

Poszukiwani kandydaci: 

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Specjalizacja: Eksploatacja złóż surowców płynnych, Gazownictwo ziemne, Inżynieria gazownicza, Inżynieria naftowa

Chcesz dobrze wykorzystać okres wakacyjny i zdobyć praktyczną wiedzę zawodową?