Mentorzy

W IV edycji Programu GeoTalent w Programie Mentoringu współpracowało z nami
21 pracowników z kilku Oddziałów PGNiG:


Oddział Geologii i Eksploatacji:

blank Sylwia
Gorzelańczyk

ochrona środowiska
Warszawa
Michał Kępiński Michał
Kępiński

geologia
Warszawa
blank Krzysztof
Krawczyński

zarządzanie projektami
Warszawa
Rafał Kudrewicz Rafał
Kudrewicz

kartografia geologiczna + GIS
Warszawa
Zbigniew Mikolajewski Zbigniew
Mikołajewski

geologia
Piła
Szymon Piecyk Szymon
Piecyk

geofizyka
Piła
Jaromir Probulski Jaromir
Probulski
geologia, geofizyka
Jasło
Jakub Siewko  

Paweł
Ryder

geologia
Warszawa

 SONY DSC Jakub Siewko
ochrona środowiska i dialog ze społecznościami lokalnymi
Warszawa
Norbert Smalera Norbert
Smalera

geofizyka
Piła
  Stanisław
Tokarz

projektowanie i nadzór technologiczny
Sanok
Monika Wójcik Monika
Wójcik

ochrona środowiska
Warszawa
  Paweł
Zdanowski
geologia
Warszawa
 


Oddział w Sanoku:

blank Urszula Szetela
ISO i HSE
Sanok
Jan Szybist Jan Szybist
ośrodek kopalń
Tarnów


Oddział w Zielonej Górze:

Beata Burdzy Beata Brudzy
kadry i szkolenia
Zielona Góra
Agnieszka Matelska Agnieszka Matelska
kadry i szkolenia
Zielona Góra
Dorota Mundry 2 Dorota Mundry
komunikacja i Public Relations
Zielona Góra
SONY DSC Łukasz Samborski
PMG
Bonikowo
Eliza Zbyszewska Eliza
Zbyszewska
górnictwo
Kościan
 


Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego:

 Marcin Rusek Marcin
Rusek
RSGO
Kraków