IV Edycja

Za nami IV edycja Programu GeoTalent!

W czerwcu 2017 zakończyliśmy IV edycję Programu GeoTalent, realizowaną na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 2016/2017 zorganizowaliśmy po raz pierwszy Konferencję GeoTalent, podczas której studenci i absolwenci mieli okazję zaprezentować swoje prace dyplomowe m.in. przed kadrą menedżerską PGNiG oraz przedstawicielami kadry naukowej współpracujących z nami uczelni. Zorganizowaliśmy 15 warsztatów specjalistycznych i 3 z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, GeoTurniej i Geologiczne Mistrzostwa Polski.

W Programie Praktyk Letnich 47 studentów i tegorocznych absolwentów miało okazję zdobywać doświadczenie w branży poszukiwawczo-wydobywczej. W działania  zaangażowało się 25 Ambasadorów i 21 Mentorów, dzięki którym udało nam się zrealizować wydarzenia w takiej właśnie formule i skali.