Program Praktyk Letnich II Edycja

W tegorocznej edycji Programu Praktyk Letnich GeoTalent grupa 48 studentów oraz tegorocznych absolwentów kierunków związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów zdobywa doświadczenie pod okiem opiekunów merytorycznych w trakcie 1-3 miesięcznych praktyk.

Praktyki odbywają się w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz Oddziałach w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie. Miejsce praktyk dopasowane jest do potrzeb i specjalizacji wybranych studentów oraz potrzeb poszczególnych działów w firmie. Dla Praktykantów to świetna okazja do pełnego wykorzystania zdobytej już wiedzy teoretycznej oraz do rozwinięcia cennych umiejętności, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Ogłoszenie na stronę

1 lipca w siedzibie PGNiG w Warszawie odbyła się inauguracja kilku programów stażowych – Programu Praktyk Letnich GeoTalent, Programu Grasz o staż, programu Ministerstwa Skarbu Państwa „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” oraz konkursu stażowego prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Podczas całodniowego szkolenia, praktykanci poznali szczegółowo działalność firmy, jej strukturę, misję i kulturę organizacyjną. Mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum Gazownictwa oraz zapoznania się z historią przemysłu gazowniczego w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wrażeniami studentów i tegorocznych absolwentów z praktyk odbywanych od lipca do września 2015 roku:

paweł ryder„Praktyka w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie wywarła na mnie ogromne wrażenie. Już od samego początku miałem szansę uczestniczyć w opracowywaniu ważnych projektów – zarówno polskich, jak i zagranicznych prospektów. Pracownicy chętnie dzielili się uwagami i wskazówkami, które pomagały mi lepiej wykonywać powierzone zadania. Nowoczesne oprogramowanie, którym dysponuje Oddział, zwróciło moją uwagę na obecnie panujące standardy w kwestii opracowywania i prezentacji danych pomiarowych. Dużą satysfakcję sprawiło mi wykorzystanie zdobytych na studiach umiejętności do realizowania przewidzianych w trakcie stażu obowiązków. Bardzo cenię sobie doświadczenie, jakie mogłem zdobyć w Oddziale, które stanowi bazę do dalszego rozwoju ukierunkowanego na specjalizowanie się w zawodzie. Życzę każdemu studentowi geologii zainteresowanemu branżą oilu0026amp;gas, by miał okazję do zdobycia tak cennego doświadczenia.”

– Paweł Ryder, UAM

weronika„Określenie „udane praktyki” to zdecydowanie zbyt mało. Nie mogłabym wyobrazić sobie lepszych  niż te w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Pile. Dzięki moim opiekunom praktyk oraz pozostałym pracownikom Oddziału mogłam poszerzyć swoją wiedzą w zakresie sedymentologii, petrologii, geofizyki, geochemii  i wielu innych dziedzin, których nie sposób zmieścić w tym krótkim opisie. Miałam możliwość udziału w pisaniu dokumentacji otworowych, poborze prób do badań, korelacji wyników badań oraz wyjazdach do Centralnego Magazynu Rdzeni w Chmielniku, na wiertnie i badania sejsmiczne.  Poza tym miałam też okazję zamienić się rolą z pracownikami i przeprowadzić dla nich wykład dotyczący obsługi Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Polecam każdemu udział w tych praktykach. Jest to ogromna szansa na zdobycie wiedzy praktycznej, której w takiej ilości nie znajdziemy na uniwersytecie.”

– Weronika Miklaszewska, UAM

reynolds„Swoją przygodę z firmą zacząłem w sanockim Oddziale Geologii i Eksploatacji. Codzienne wyzwania, które są przede mną stawiane pozwalają dostrzec jak ważna jest praca geologa na każdym etapie poszukiwań. Podczas praktyki miałem okazję uczestniczyć w pracach przygotowawczych projektów geologicznych dla realizacji wierceń, tworzeniu map, przekrojów, czy analiz petrofizycznych. Znajomość programów PETREL, czy GeoGraphix w krótkim czasie podskoczyła o 200%! Atmosfera panująca w zespole utwierdza w przekonaniu, że firma PGNiG to właściwe miejsce. Dodatkowo prace w terenie m.in. przy lokalizacji planowanych otworów wiertniczych, czy wykorzystaniu specjalistycznego drona do sporządzenia ortofotomapy utwierdziły mnie w tym. Najlepiej wspominanym etapem jest pobyt na wiertni Brzyska Wola-2, gdzie po raz pierwszy miałem okazję poznać pracę od tzw. „podszewki”. Muszę przyznać, że do lekkich nie należy, a nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności i doświadczenie zarówno w biurze, jak i w terenie z pewnością zaowocują.”

– Mateusz Reynolds, AGH

 

kwartet„Swoje letnie praktyki odbywamy w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Warszawie łącząc wiedzę i doświadczenie z zakresu wiertnictwa i geologii w działach Geologii Ruchowej i Koordynacji Prób oraz Projektowania i Nadzoru Technologicznego. Oprócz zdobywania wiedzy o planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu prac wiertniczych mamy szansę odbycia praktyk w terenie. W trakcie kilkudniowych wyjazdów odwiedziliśmy m.in. wiertnie otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych w Miłosławiu, Wysinie, Brzyskiej Woli i Siedleczce. Ponadto mieliśmy szansę wizytować Podziemny Magazyn Gazu Husów, Kopalnię Gazu Ziemnego Husów czy Centralny Magazyn Rdzeni w Chmielniku.”

– Szymon Belzyt (UAM), Dawid Przyłucki (AGH), Małgorzata Rymarczyk (AGH), Edyta Stopyra (AGH)

grzesiek pawłowskiLato w warszawskim Oddziale Geologii i Eksploatacji to strzał w dziesiątkę! Podczas praktyk robię to, co mnie interesuje; codzienne zadania to dla mnie interesujące wyzwania. Wykonując szereg różnych prac z danymi geologicznymi, mam okazję poznać kilka rodzajów specjalistycznego oprogramowania, wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności z wielu dziedzin oraz przekonać się, jak wygląda praca w tym miejscu. Poza tym, miałem możliwość odwiedzenia CMR w Chmielniku oraz prezentacji swojej pracy naukowej na międzynarodowej konferencji. W czasie tych wszystkich zajęć poznałem wielu świetnych ludzi. Fakt, że niedzielnego wieczora nie mogę się doczekać aż wstanę rano i zacznę kolejny dzień pracy chyba mówi sam za siebie, prawda? :)

– Grzegorz Pawłowski (AGH)

„Myślę, że praktyki w ramach programu GeoTalent są bardzo wartościowe. Podczas 2-miesięcznego stażu w biurze w Warszawie miałem okazję bliżej poznać zadania osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji i projektów złożowych. Jako praktykant byłem odpowiedzialny za pomoc w tworzeniu raportów geologicznych, wykonywanie zadań uzupełniających w programie Petrel, a także analizowanie danych archiwalnych – często potrzebnych do wstępnego ustalenia perspektywiczności danego obszaru. Poza wymienionymi aspektami, praktyki dają jeszcze jedną, w mojej ocenie bardzo cenną możliwość – pozwalają nam podnosić swoje kwalifikacje i zyskać kolejne, jakże cenne doświadczenie zawodowe. To duża szansa na rozwój w kierunku branży naftowej.”

– Adam Fheed, AGH