Geofizyka

 Strukturalna i stratygraficzna interpretacja danych sejsmicznych

Forma odpowiedzi – zinterpretowane profile/mapy sejsmiczne oraz odpowiedzi na zadane pytania w formie pliku tekstowego (Word)

Konkurs składa się z trzech oddzielnych zadań. Każde z zadań dotyczy innej prowincji naftowej Polski. W ramach konkursu należy wykonać co najmniej dwa zadania. Jednakże wykonanie wszystkich trzech zadań skutkować będzie dodatkową premią punktową!

Zadania należy rozwiązać w oparciu o ogólnodostępne informacje (uczelnia + internet + publikacje, etc.).

Profil sejsmiczny A1 został przedstawiony w trzech wersjach kolorystycznych, każda w innej skali barw. Interpretację wystarczy przedstawić tylko na jednej z nich. Wybór pozostawiamy uczestnikom konkursu.

Odpowiedzi na pytania powinny być zwięzłe i rzeczowe oraz dotyczyć wyłącznie załączonych materiałów sejsmicznych.

 

ZADANIE A – MAŁOPOLSKA PROWINCJA NAFTOWA (miocen, mezozoik, paleozoik)

 1. W oparciu o załączony profil sejsmiczny A1 przeprowadź interpretację strukturalną (uskoki i główne granice stratygraficzne) dla utworów miocenu oraz jego mezo-paleozoicznego podłoża.
 2. Zinterpretuj przynajmniej dwie granice wewnątrz-mioceńskie.
 3. Scharakteryzuj style tektoniczne utworów miocenu oraz mezo-paleozoiku.
 4. Scharakteryzuj główne granice nieciągłości w całym profilu stratygraficznym.
 5. Dla utworów miocenu zaznacz obszary perspektywiczne z punku widzenia nasycenia węglowodorami. Uwzględnij również bezpośrednie wskaźniki węglowodorów.
 6. Dla utworów mezo-paleozoiku wskaż perspektywiczne jednostki stratygraficzne z punktu widzenia obecności skał macierzystych, skał zbiornikowych oraz skał uszczelniających dla akumulacji węglowodorów.

 Załącznik zadanie A

ZADANIE B – WIELKOPOLSKA PROWINCJA NAFTOWA (basen permski – cechsztyn i czerwony spągowiec)

 1. W oparciu o załączone profile sejsmiczne IL280, XL390 i XL410 przeprowadź interpretację strukturalną – uskoki oraz granice stratygraficzne związane z osadami cechsztynu oraz czerwonego spągowca.
 2. W oparciu o przeprowadzoną interpretację strukturalną oraz poziome przekroje sejsmiczne TS 1870 do TS 1940 wykonaj mapę czasową (w ms) dla stropu dolomitu głównego Ca2.
 3. Opisz wyinterpretowaną strukturę i scharakteryzuj jej potencjał pod kątem akumulacji węglowodorów.

  Załącznik zadanie B

ZADANIE C – LUBELSKA PROWINCJA NAFTOWA (basen karbońsko-dewoński)

 1. Przeprowadź interpretację strukturalną (uskoki, główne granice stratygraficzne) załączonych  profili sejsmicznych C1 i C2.
 2. Zaproponuj profil stratygraficzny dla interpretowanego rejonu.
 3. Opisz prawdopodobną historię rozwoju interpretowanej części basenu lubelskiego. 

  Załącznik zadanie C

 

 

Zapisz si� na Newsletter

Sierpień 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31