II Edycja

Za nami II edycja Programu GeoTalent!

W czerwcu 2015 zakończyliśmy II edycję Programu GeoTalent, realizowaną na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim. Ostatni rok obfitował w wiele wydarzeń – zorganizowaliśmy 9 warsztatów specjalistycznych i 4 z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, Konkurs GeoTalent oraz GeoTurniej, w którym udział wzięło aż 79 drużyn.

W realizowanym po raz drugi Programie Praktyk Letnich 48 studentów i tegorocznych absolwentów miało okazję zdobywać doświadczenie w branży poszukiwawczo-wydobywczej. W działania projektowe zaangażowało się 29 Ambasadorów i 17 Mentorów, dzięki którym udało nam się zrealizować wydarzenia w takiej właśnie formule i skali.