Wiertnictwo

Firma zamierza w ramach przyjętego budżetu rozpocząć wydobycie gazu wysokometanowego ze złoża znajdującego się na obszarze objętym posiadaną koncesją. Zakłada się 5 lat na realizację tego przedsięwzięcia. Zlokalizowane złoże zalega na głębokości ok. 2 470 -2 620 m. Struktura geologiczna jest dosyć jednorodna i zajmuje duży obszar, który pozwala na wskazanie 3 punktów, optymalnych z geologicznego punktu widzenia.

Właścicielem działki wskazanej jako pierwsza lokalizacja jest osoba prywatna. Teren niezalesiony jest nachylony pod kątem ok. 15°, a odległość od asfaltowej drogi gminnej wynosi ok. 500 m oraz 80 m od drogi gruntowej, przebiegającej u podnóża wzniesienia.

Druga lokalizacja to płaski, zalesiony młodnikiem teren we władaniu Lasów Państwowych, położony wzdłuż drogi powiatowej. Po drugiej stronie drogi w odległości ok. 150 m od niej wybudowanych jest kilka domków letniskowych. Od drogi powiatowej należy wybudować ok. 250 m drogi dojazdowej do wyznaczonego punktu.

Trzecia lokalizacja wyznaczona jest na płaskim terenie, będącym nieużytkiem, należącym do Agencji Nieruchomości Rolnych. Odległość od asfaltowej drogi gminnej wynosi ok. 1,2 km, a droga bita znajduje się w odległości 100 m od wyznaczonego punktu. W odległości 500 m przebiega linia energetyczna WN. Odległość od ujęcia wody wynosi ok. 15 km dla pierwszego i drugiego punktu, dystans ten dla trzeciego punktu to 20 km.

Na początku planowane jest odwiercenie 1 odwiertu o głębokości 3000 m (MD). Gradient ciśnienia w tym rejonie jest na poziomie normalnym, a gradient temperatury wynosi 34 m/°C. Przewiduje się zapuszczenie rur 7” P-110#10,36 mm jako eksploatacyjną kolumnę rur okładzinowych. Planowane jest również wykonanie 2 zabiegów hydraulicznego szczelinowania – pierwszego w głębokości ok. 2590 m (TVD) oraz drugiego w głębokości ok. 2 510 m (TVD).

Gradient szczelinowania dla udostępnianych formacji wynosi 0,022 MPa/m. Do przeprowadzenia każdego zabiegu przewiduje się użycie ok. 600 m3 cieczy szczelinującej o cw. 1,06 G/cm3. Szacuje się, że suma oporów przepływu w rurach 7” w czasie tłoczenia cieczy szczelinującej wynosić będzie 18 MPa.

Normy bezpieczeństwa przewidują, że maksymalne ciśnienie w czasie zabiegu na spodzie odwiertu nie może przekroczyć 85% wartości minimalnego ciśnienia rozrywającego rury. Maksymalne ciśnienie tłoczenia na powierzchni w czasie zabiegu nie może przekroczyć 90% wartości maksymalnego ciśnienia roboczego głowicy. Urządzenie wiertnicze pozostanie na lokalizacji do czasu uzbrojenia odwiertu w kolumnę rur wydobywczych i zakończenia testów odwiertu po wykonaniu zabiegów szczelinowania.

Po zapoznaniu się z powyższym tekstem opracuj odpowiedzi dla następujących kwestii:

1. Określ cel podstawowy oraz przynajmniej 3 cele niższego rzędu, prowadzące do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

2. Gdybyś miał doradzać Zarządowi Firmy, którą lokalizację byś polecał, mając na uwadze cele przedsięwzięcia? Jakie czynniki byłyby decydujące? Wymień te czynniki i uzasadnij swój wybór.

3. Dostałeś zadanie zaprojektowania wielkości terenu potrzebnego do zajęcia pod urządzenie wiertnicze. Opisz co Twoim zdaniem należy uwzględnić planując wielkość placu?

4. Zarząd potrzebuje informacji jakie formalne dokumenty są potrzebne, aby rozpocząć prace na odwiercie. Ty jesteś za to odpowiedzialny. Wymień te dokumenty wraz z informacją w czyjej gestii jest ich wydanie (zatwierdzenie)?

5. Twój szef polecił Ci sprawdzenie czy planowana do zapuszczenia 7” kolumna rur okładzinowych spełnia przyjęte normy bezpieczeństwa w kontekście planowanych zabiegów hydraulicznego szczelinowania. Przedstaw wnioski i sposób obliczania oraz propozycję optymalnego rozwiązania problemu. Uzasadnij swoją propozycję.

6. Głowicy o jakim maksymalnym ciśnieniu roboczym musimy używać w czasie wykonywania zabiegu szczelinowania? Jakie maksymalne ciśnienie robocze powinna mieć głowica eksploatacyjna, w którą zostanie wyposażony odwiert po zapuszczeniu kolumny rur wydobywczych i przekazaniu do zagospodarowania? Przedstaw swój sposób obliczeń. Czy konieczna jest zamiana głowicy dla eksploatacji odwiertu? Krótko uzasadnij swój punkt widzenia.

7. Wymień zasadnicze czynniki, mające bezpośredni wpływ na koszt odwiertu, który rozpoczyna eksploatację?

Uwaga:

Proszę przyjąć przelicznik 1 Psi = 0,0068 MPa, wyniki podawać w zaokrągleniu do 0,1 MPa.

Forma rozwiązania:

Całość opracowania nie powinna przekroczyć 5 stron A-4, czcionka Calibri, rozmiar 12.

Zapisz siê na Newsletter

Kwiecień 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30