Kartografia geologiczna + GIS

Zadanie:

Na podstawie dostarczonego materiału (skan archiwalnej mapy geologicznej) oraz innych dostępnych informacji, należy sporządzić mapę geologiczną w systemie informacji przestrzennej, przy użyciu oprogramowania ArcGIS.

Forma odpowiedzi:

Wynik pracy ma zawierać następujące elementy:

  • geobazę plikową w trybie zgodności z wersją 10.0; należy zaprojektować geobazę wypełnić ją danymi oraz opisać metadanymi;
  • wizualizację w postaci mapy w skali 1 : 200 000 w układzie PUWG 1992 z wszystkimi potrzebnymi objaśnieniami, tytułem, opisem pozaramkowym …; wynik ma być zapisany w postaci dokumentu mapy (format *.mxd) oraz w postaci pliku pdf;
  • opis sposobu realizacji zadania w postaci tekstu opisującego wszystkie etapy pracy, źródła danych, zastosowane techniki i metody pracy wraz z uzasadnieniem wyboru, spis literatury; opis ma być zapisany jako dokument w formacie *.doc lub pdf.

Kryteria oceny:

Ocenie będą podlegać:

  • projekt geobazy – struktura danych, sposób wykonania, zakres zebranej informacji, poprawność techniczna, spójność, poprawność wektoryzacji danych;
  • wizualizacja – poprawność wykonania mapy, czytelność i komunikatywność przekazu, estetyka wykonania;
  • opis zadania – dokładność opisu, komunikatywność tekstu;

Preferowane jest wykonanie zadania w języku angielskim, zarówno mapy jak i opisu. W przypadku wykonania zadania w języku angielskim ocenie podlegać będzie także strona językowa, w tym zastosowanie poprawnego słownictwa.

Kartografia geologiczna + GIS – skan archiwalnej mapy geologicznej 

Zapisz siê na Newsletter

Kwiecień 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30