Inżynieria złożowa

Zadanie:

Określić klasę i kategorię zagrożeń naturalnych dla odwiertu: X1 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dane:

Głębokość pomiaru: 3460.0 (m)

Średnica wewn. rur syfonowych: 0.062 m , but rur wydobywczych: 3460 (m)

Odwiert wyposażony jest w paker 7”x 2 7/8”

Pgs= 336.5 bar ciśnienie głowicowe statyczne

Tg= 285.15 K temperatura gazu na głowicy odwiertu

Pi= 451.7 – początkowe ciśnienie złożowe (bar)    

Tz= 362.15 – temperatura złożowa (K)           

Bgi= 0.003599 – wsp. objętościowy gazu w warunkach (Pi, Tz)         

Swc= 0.25 – nasycenie wodą związaną (-)  

Cf= 9.85E-04 – ściśliwość skały (1/MPa)           

Ce= 0.0014633 – ściśliwość efektywna (1/MPa)  

Cwk= 724 – ciężar właściwy kondensatu (kg/m3)       

Mk= 107.27 – ciężar molowy kondensatu (kg/kmol) 

Skład gazu :                        

                         CH4             48.2251         %obj.

                         C2H6              1.0174        %obj.

                         C3H8             0.4956         %obj.

                         i-C4H10         0.3489         %obj.

                         n-C4H10        0.2875         %obj.

                         i-C5H12         0.2289         %obj.

                         n-C5H12         0.1851        %obj.

                         C6+                0.2990         %obj.

                         N2                45.4099         %obj.

                         CO2                 0.1793        %obj.

                         H2S                3.1226         %obj.

                         H2                  0.0502         %obj.

                         He                   0.1505        %obj.

 

Pomiar wydajności wykonano metodą izochroniczną zmodyfikowaną przez 4 zwężki.

Pomiar parametrów eksploatacyjnych w interwałach co 1 godz.

Czas odbudowy 3 godz.

tabela1

Czas stabilizacji 6 godzin

tab2

Oczekiwany wynik:

Określenie klasy i kategorii występujących zagrożeń naturalnych wraz z podaniem parametrów, które zdecydowały o przyporządkowaniu odwiertu do poszczególnych kategorii i klas zagrożeń naturalnych.

Forma odpowiedzi:

Wyniki należy przedstawić w formie skoroszytu excel z arkuszami, w których podane są kolejne etapy obliczeń.

Podpowiedź:

Opory przepływu w rurach wydobywczych można pominąć. W warunkach złożowych węglowodory występują w fazie gazowej.

Zapisz siê na Newsletter

Kwiecień 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30