PGNiG SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), posiada akcje/udziały w 30 spółkach.

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej PGNiG obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem:

  • spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim,
  • spółki POGC – Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Salesu0026amp;Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz
  • PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

Od 2012 roku PGNiG SA za pośrednictwem spółki zależnej PGNiG TERMIKA SA prowadzi również działalność związaną z produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNIG SA od lat działa na rzecz nauki i edukacji, w szczególności w zakresie nauk podstawowych i technicznych. Współpracę z sektorem edukacji firma realizuje między innymi poprzez swoją Fundację im. Ignacego Łukasiewicza.

PGNiG SA jest laureatem tytułu Solidnego Pracodawcy Roku 2014, przyznawanego pracodawcom, cechującym się wzorcową polityką personalną.

Wejdź na www.pgnig.pl i dowiedz się więcej.