Wyjazdy

Wizyta na Wiertni Pniewy 5-H oraz Kopalni Gazu Ziemnego Paproć

Bycie Ambasadorem ma to do siebie, że daje szansę na odwiedziny wielu ciekawych miejsc. W dniach 15-16.11.2018 skorzystali z tego uczestnicy naszego Programu, których gościliśmy na Wiertni Pniewy 5-H (w nocy robi niesamowite wrażenie!) oraz Kopalni Gazu Ziemnego Paproć.

Cały wyjazd dodatkowo uatrakcyjnił warsztat z zakresu zarządzania projektami, przeprowadzony przez Mentorkę GeoTalent Agatę Wronę.

Relacja foto

Wizyta w Magazynie Rdzeni

17 maja 2015 r. odbyła się wizyta w Centralnym Magazynie Rdzeni w Chmielniku, w której wzięli udział Ambasadorzy GeoTalent oraz studenci naszych uczelni partnerskich. Podczas wizyty studenci mieli okazję poznać historię zakładu, zwiedzić Magazyn Wysokiego Składowania oraz laboratorium, w którym badane są rdzenie. Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się jak działa sprzęt tnący rdzenie oraz specjalistyczne mikroskopy służące do dokładnego badania skał, m.in. mikroskop scanningowy.

Wizyta w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

5 maja 2015 r. odbył się wyjazd do jednej z największych kopalń ropy naftowej w Polsce – Lubiatów. W wyjeździe wzięli udział Ambasadorzy oraz studenci współpracujący z programem GeoTalent z AGH, UAM i UW. Pracownicy oprowadzili zwiedzających po całym terenie wiertni „Lubiatów-11H”, pokazując przy tym sprzęt wiertniczy, elementy wiertni, oraz systemy monitoringowe, działające w serwisach mudloggingowych.

Podczas zwiedzania nowoczesnych instalacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Lubiatów” studenci poznali przebieg procesów przerabiania ropy naftowej i gazu ziemnego. Pracownicy firmy przedstawili drogę węglowodorów, począwszy od wydobycia z utworów dolomitu głównego, do ich transportu do odbiorców.

Wizyta w PMG Wierzchowice

7 lipca 2016 odwiedziliśmy Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice – największy w Polsce obiekt wykorzystujący dawne złoże gazu ziemnego, którego obecna pojemność magazynowa wynosi 1,2 mld m3. Podczas wyjazdu studenci mieli okazję m.in. zapoznać się z rodzajami magazynów gazu ziemnego oraz magazynami występującymi na obszarze Polski, procesem zatłaczania oraz pobierania gazu z magazynu. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w centrum zarządzania oraz monitoringu parametrów związanych z działalnością PMG Wierzchowice. Na koniec studenci mieli możliwość zapoznania się z aparaturą tworzącą ciągi technologiczne odbioru i zatłaczania gazu, instalacjami pomocniczymi oraz instalacją związaną z blokiem energetycznym.

Wizyta na Kopalni Gazu Ziemnego wiertni

24 maja 2017 roku zorganizowaliśmy wizytę na Kopalni Gazu Ziemnego Tarnów oraz odwiercie Parkosz. Podczas wyjazdu studenci mieli okazję zobaczyć w praktyce jak wygląda wiercenie otworu i skonfrontować zdobytą w czasie studiów wiedzę z rzeczywistym procesem.