Warsztaty GeoTalent

Właśnie pracujemy nad harmonogramem warsztatów na rok 2020.
Zapraszamy niebawem po więcej szczegółów.

Warsztaty stanowią główny element modułu edukacji specjalistycznej GeoTalent. Opierają się na transferze wiedzy praktycznej pomiędzy specjalistami PGNiG SA a studentami. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Prowadzący
Mentorzy programu GeoTalent – specjaliści Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA oraz Oddziałów w Sanoku, Zielonej Górze i Odolanowie.

Uczestnicy
Udział w warsztatach adresujemy do studentów wydziałów docelowych naszych uczelni partnerskich, zainteresowanych branżą energetyczno-paliwową, którym zależy na poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności.

Miejsce realizacji warsztatu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Zgłoszenie udziału w warsztacie
Śledź kalendarz wydarzeń na naszej stronie. Informację o warsztacie znajdziesz dwa tygodnie przed planowanym terminem jego realizacji. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, aby zgłosić chęć udziału w danym wydarzeniu.

Uczestników warsztatu wybierzemy na podstawie analizy danych zawartych w zgłoszeniu. Każdy student, niezależnie od wyniku rekrutacji na wybrany warsztat, otrzyma od nas informację zwrotną.

W przypadku dużego zainteresowania wybranym warsztatem weźmiemy pod uwagę możliwość ponowienia proponowanej tematyki w innym terminie.

Korzyści z udziału w warsztacie

  • – bezpośredni kontakt z naszymi ekspertami, którzy podzielą się z Tobą swoim wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz wiedzą,
  • – konfrontacja wiedzy zdobytej na studiach z realiami branży oil&gas,
  • – poznanie projektów realizowanych w PGNiG SA oraz specyfiki pracy w naszej firmie,
  • – otrzymanie e-certyfikatu potwierdzającego Twój udział w warsztacie.


Poza warsztatami zrealizujemy również spotkania tematyczne w formie wykładowej.

Jeśli masz propozycję tematyki warsztatu lub wykładu, który możemy zrealizować na Twojej uczelni w ramach GeoTalentnapisz do nas. Program realizujemy dla studentów. Chętnie poznamy Wasze pomysły i oczekiwania!

Korzystaj z zasobów wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów!

Poprzednie warsztaty