Konkursy dla studentów

W roku akademickim 2016/2017 zorganizowaliśmy trzy konkursy wiedzy branżowej, skierowane do studentów:

Konferencja GeoTalent i Konkurs Prac Dyplomowych

 

Geologiczne Mistrzostwa Polski

  

GeoTurniej 3.0