Konferencja

Zapraszamy do udziału w Konkursie Prac Dyplomowych GeoTalent!

Do konkursu można  zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, związane z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów (maksymalnie do 3 lat od terminu obrony). W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci wszystkich uczelni w Polsce.

Oceny merytorycznej prac dokona komisja konkursowa, złożona z ekspertów Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze  20 prac, których autorzy zaprezentują je w formie referatów i posterów podczas II Konferencji GeoTalent, która odbędzie się 22 listopada 2017 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 października 2017.

Przez wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Prac Dyplomowych.

W konkursie nie mogą wziąć udziału prace, które były prezentowane podczas I Konferencji GeoTalent w 2016 roku.