Konferencja

Informacje o obecnej edycji Konkursu Prac Dyplomowych dostępne są poniżej:

Konkurs Prac Dyplomowych

Zapraszamy do udziału w Konkursie Prac Dyplomowych GeoTalent!

Do konkursu można  zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, związane z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów (maksymalnie do 3 lat od terminu obrony). W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci wszystkich uczelni w Polsce.

(kliknij, aby powiększyć)

Oceny merytorycznej prac dokona komisja konkursowa, złożona z ekspertów Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze 20 prac, których autorzy zaprezentują je w formie referatów i posterów podczas III Konferencji GeoTalent, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, o łącznej wartości 10 000 zł!

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.