2018/2019

19 marca 2019

Temat warsztatu: Zarządzanie zespołem Opis warsztatu:  Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu zarządzania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. 1. Typy osobowości pracowników.2. Jak motywować pracowników w zależności od osobowości?3. Jakie techniki podnoszą efektywność rozmów z pracownikami?4. Jak delegować, rozliczać i oceniać efektywność pracownika?5. …

19 marca 2019 Read More »

13 marca 2019

Temat warsztatu: Obliczanie zasobów złóż węglowodorów z użyciem oprogramowania Petrel Opis warsztatu:  Obliczanie zasobów złóż węglowodorów metodą objętościową wymaga zintegrowanej i kompleksowej interpretacji materiałów geologicznych i geofizycznych, co pozwala na uzyskanie najbardziej wiarygodnego wyniku na podstawie dostępnych informacji. W przypadku złóż ropy naftowej i gazu ziemnego najczęściej dysponujemy danymi punktowymi z otworów wiertniczych oraz danymi powierzchniowymi z badań sejsmicznych. Programy takie jak Petrel pozwalają, na powiązanie …

13 marca 2019 Read More »

6 marca 2019

Temat warsztatu: Podstawy interpretacji sejsmicznej z wykorzystaniem oprogramowania Petrel Opis warsztatu:  Warsztat będzie miał na celu przybliżenie podstawowych zagadnień z interpretacji sejsmicznej przy użyciu oprogramowania Petrel. Wykorzystane zostaną rzeczywiste dane z obszaru Polski. Wykonany zostanie sejsmogram syntetyczny, który pozwoli na dopasowanie danych otworowych do sejsmiki. Następnie zostanie przeprowadzona analiza danych sejsmicznych oraz ich interpretacja. Dla kogo? Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych …

6 marca 2019 Read More »

27 lutego 2019

Temat warsztatu: Wpływ parametrów geologiczno-złożowych na sposób zagospodarowania złoża. Opis warsztatu:  1.  Charakterystyka geologiczna złóż: typy złóż (klasyfikacja pułapek węglowodorów), systemy energetyczne. 2. Charakterystyka skał budujących złoża gazu: przepuszczalność skały zbiornikowej, przepuszczalność absolutna, przepuszczalności fazowe, przepuszczalność względna. 3. Metody określania zasobów gazu ziemnego: metoda objętościowa, metoda bilansu masowego, metoda analizy krzywych spadku wydobycia. 4. Wpływ parametrów …

27 lutego 2019 Read More »

20 lutego 2019

Temat warsztatu: Dane geologiczne w praktyce, czyli od odwiertu po trójwymiarowy model złoża. Opis warsztatu:  Warsztaty mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania danych geologicznych w procesie modelowania złoża. Przedstawione zostaną różne rodzaje danych geologicznych i geofizycznych oraz proces ich analizy w oprogramowaniu Petrel. Na podstawie zinterpretowanych danych uczestnicy warsztatów utworzą strukturalny model złoża oraz wymodelują rozkład właściwości zbiornikowych w złożu. Dla kogo? Warsztaty kierowane są dla …

20 lutego 2019 Read More »

7 grudnia 2018

Temat warsztatu: Warsztaty praktyczne z projektowania akwizycji danych sejsmicznych Opis warsztatu: Podczas spotkania zapoznacie się w praktyce z narzędziami wykorzystywanymi w procesie projektowania jak i realizacji akwizycji danych sejsmicznych w Polsce i za granicą. Dla kogo? Warsztat, z racji poruszanej tematyki, skierowany jest do studentów geofizyki (minimum III roku), posiadających podstawową wiedzę z zakresu akwizycji danych sejsmicznych 2D i 3D.   Prowadzący:   Szymon Piecyk – Absolwent …

7 grudnia 2018 Read More »

28 listopada 2018

Temat warsztatu: Cechsztyńskie systemy naftowe zachodniej Polski. Wapień cechsztyński (Ca1) i dolomit główny (Ca2) jako skały zbiornikowe dwóch osobnych systemów naftowych. Opis warsztatu: – Omówienie paleogeografii Permu (paleo-kontynenty i -oceany, baseny sedymentacyjne). – Stratygrafia i litostratygrafia i stratygrafia sekwencji Permu ze szczególnym uwzględnieniem cyklotemów PZ1 i PZ2. – System naftowy złóż gazu zakumulowanych w wapieniu cechsztyńskim. – Metody detekcji ciał rafowych Ca1 …

28 listopada 2018 Read More »

23 listopada 2018

Temat warsztatu: Rdzeń wiertniczy w analizie basenów naftowych Niżu Polskiego. Opis warsztatu: W trakcie spotkania zapoznasz się ze stosowanymi metodami badawczymi z zakresu: sedymentologii, analizy facjalnej, geochemii, petrografii, petrofizyki, których wyniki wsparte danymi geofizycznymi umożliwiają dokładną analizę nie tylko poszczególnych otworów wiertniczych i złóż, ale także poszczególnych części wybranych basenów naftowych. Warsztat wg założeń Autorów ma mieć formułę wykładu opartego o zróżnicowane moduły tematyczne (prowadzone w formie …

23 listopada 2018 Read More »

13 listopada 2018

Temat warsztatu: Metody likwidacji erupcji w otworach wierconych za ropą lub gazem. Opis warsztatu: Słuchacze zapoznają się z teoretycznymi zasadami rozpoznawania zagrożeń w otworach wiertniczych. Omówienie zostaną także sposoby zamykania otworu wiertniczego i przystąpienie do likwidacji erupcji – dwie podstawowe metody: wiertacza i jednego obiegu. Podczas spotkania zostaną także przedstawione inne metody i ciekawostki związane z likwidacją erupcji. W części praktycznej uczestnicy zmierzą się z zadaniem …

13 listopada 2018 Read More »

7 listopada 2018

Temat warsztatu: Ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego w poszukiwaniach naftowych. Opis warsztatu: Warsztat z zakresu oceny prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego w poszukiwaniach naftowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych, która ma na celu wyznaczenie wartości ekonomicznej prospektu – jak dużo zasobów węglowodorów znajduje się w złożu i jaka ich część może być wydobyta na powierzchnię, a następnie sprzedana. Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami szacowania wielkości …

7 listopada 2018 Read More »