2018/2019

23 maja 2019

Temat warsztatu: Efektywność energetyczna i System Zarządzania Energią w działalności sektora Oil & Gas Opis warsztatu:  Warsztat składa się z trzech części – teoretycznej, praktycznej oraz części przeznaczonej na podsumowanie i dyskusję. W pierwszej części uczestnikom zostanie przedstawiona podstawowa wiedza teoretyczna na temat efektywności energetycznej, sposobu jej poprawy w tym w ramach Systemu Zarządzania Energią. W części drugiej praktycznej uczestnicy zostaną podzieleni na 4-5 osobowe grupy w których rozwiązywać …

23 maja 2019 Read More »

17 maja 2019

Temat warsztatu: Pułapki naftowe na Niżu Polskim w aspekcie poszukiwań nowych złóż węglowodorów (Projekt Robót Geologicznych) Opis warsztatu:  W trakcie warsztatu Uczestnikom przedstawione zostaną najczęściej występujące rodzaje pułapek naftowych na Niżu Polskim. Przybliżony zostanie cały proces od pomysłu, interpretacji danych sejsmicznych, poprzez wskazanie najlepszej lokalizacji dla projektowanego otworu, określenie jego przewidywanego profilu stratygraficznego. Ważnym elementem będzie również oszacowanie zasobów geologicznych …

17 maja 2019 Read More »

10 maja 2019

Temat warsztatu: Roboty z użyciem zestawów do powierzchniowego testowania odwiertów Opis warsztatu:  W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe elementy wchodzące w skład zestawu do powierzchniowego testowania odwiertów. Przedstawione zostaną jego zastosowania i zasady kompletowania. Podane zostaną przykłady zagrożeń oraz zasady bezpiecznego prowadzenia prac. Zaprezentowane zostaną różne konfiguracje zestawów. Warsztat będzie składał się z 2 części. W pierwszej części, trwającej ok. 1,5 godziny prelekcji, omówione …

10 maja 2019 Read More »

17 kwietnia 2019

Temat warsztatu: Predykcja ciśnień w poszukiwaniach naftowych w teorii i praktyce Opis warsztatu:  Warsztat z zakresu predykcji ciśnień złożowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych oraz złożowych zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Główny nacisk zajęć położony zostanie na analizy ciśnień porowych, ciśnień szczelinowania, ciśnień litostatycznych oraz gradientów ciśnień. Dodatkowo, przedstawione zostaną mechanizmy generujące anomalne ciśnienia w ośrodku skalnym. Zaawansowane metody predykcji ciśnień stanowią …

17 kwietnia 2019 Read More »

10 kwietnia 2019

Temat warsztatu: Jak interpretować zapis profilowań geofizyki otworowej? Wyznaczanie wydzieleń litologicznych na podstawie podstawowych profilowań geofizyki otworowej Opis warsztatu:  Dane geofizyki otworowej są nośnikiem wielu cennych informacji, szczególnie przydatnych w prospekcji złóż węglowodorów. Znajomość podstawowego zastosowania profilowań geofizyki otworowej jest kluczowa dla osób wiążących swoją karierę z branżą oil&gas. Tematyka warsztatu skupia się na przedstawieniu technik interpretacji pomiarów geofizyki …

10 kwietnia 2019 Read More »

3 kwietnia 2019

Temat warsztatu: Praktyczne aspekty zarządzania energią w procesach technologicznych realizowanych podczas wydobywania węglowodorów. Opis warsztatu:  Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną zagadnienia:1. Efektywne Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie w aspekcie Ustawy o efektywności energetycznej i jego realizacja w oparciu o Normę ISO 50001. 2. Omówienie wybranych procesów technologicznych stosowanych w praktyce przemysłowej PGNiG3. Warsztaty praktyczne – jak przeprowadzić przegląd energetyczny oraz przedstawić propozycje poprawy efektywności energetycznej dla …

3 kwietnia 2019 Read More »

29 marca 2019

Temat warsztatu: Wykorzystanie drona w opracowaniach geodezyjnych tworzonych w programie ArcGIS, na przykładzie robót realizowanych w PGNiG. Opis warsztatu:  1. Przedstawienie zakresu prac wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego PGNiG;2. Pozyskiwanie danych do tworzenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych;3. Wykorzystanie drona do opracowania ortofotomapy;4. Obróbka danych fotogrametrycznych oraz integracja ich na mapie tworzonej w programie ArcGIS;5. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem przykładowych danych geodezyjnych w oprogramowaniu ArcGIS. Dla kogo? Warsztat, z racji …

29 marca 2019 Read More »

28 marca 2019

Temat warsztatu: Podstawy zarządzania projektami w praktyce Opis warsztatu:  Zarządzanie Projektami jest obecnie wykorzystywane w większości firm na całym świecie, a projektowe podejście do realizacji przedsięwzięć, ze względu na swoją uniwersalność, znajduje zastosowanie w większości branż. Warsztat umożliwi zaznajomienie się z podejściem, zasadami oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami. Uczestnicy dowiedzą się m.in. kiedy warto realizować projekt, jak efektywnie planować, jak i dlaczego warto tworzyć harmonogram czy czym …

28 marca 2019 Read More »

21 marca 2019

Temat warsztatu: Skuteczne zarządzanie sobą w czasie Opis warsztatu:  Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom wagi czasu jakim dysponujemy oraz w ślad za tym, zidentyfikowanie siebie w swoim czasie i stworzenie skutecznych działań na jego efektywne wykorzystanie. Podstawowe informacje w tym zakresie pozwolą docelowo lepiej poruszać się w środowisku biznesowym oraz w życiu prywatnym. Definicja czasu Motywacja a zarządzanie sobą w czasie Ja i mój czas Techniki skutecznej organizacji pracy Szkolenie …

21 marca 2019 Read More »

20 marca 2019

Temat warsztatu: Geochemia naftowa i jej zastosowanie w poszukiwaniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Opis warsztatu:  Tematyka warsztatu będzie dotyczyć zastosowania geochemii organicznej w poszukiwaniach naftowych. W trakcie spotkania zostaną omówione podstawowe metody i uzyskane dzięki nim wyniki badań geo-chemicznych, wykorzystywanych w ocenie pochodzenia, generowania, ekspulsji i przeobrażenia oraz migracji i akumulacji węglowodorów. Obok gazów węglowodorowych omówiona zostanie także kwestia gazów inertnych, tj. azotu, ditlenku węgla …

20 marca 2019 Read More »