2017/2018

8 czerwca 2018

Temat warsztatu: Rdzeń wiertniczy w analizie basenów naftowych Niżu Polskiego Opis warsztatu: W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rdzeni wiertniczych w analizie basenów naftowych na przykładzie Niżu Polskiego. Intencją Autora jest zapoznanie Słuchaczy ze stosowanymi metodami badawczymi z zakresu: sedymentologii, analizy facjalnej, geochemii, petrografii, petrofizyki etc., których wyniki wsparte danymi geofizycznymi umożliwiają dokładną analizę nie tylko poszczególnych otworów wiertniczych i złóż, …

8 czerwca 2018 Read More »

7 czerwca 2018

Temat warsztatu: Analiza złóż węglowodorów w oparciu o programy komputerowe. Opis warsztatu: Proces poszukiwania, zagospodarowania i eksploatacji złóż węglowodorów związany jest z zarządzaniem środkami i podlega prawom ekonomicznym jak każdy inny proces, z tym że ryzyko tego postępowania, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, jest trudne do określenia. Dlatego też, dla lepszego rozpoznania złóż węglowodorów, wykorzystywane są symulatory komputerowe. Z praktycznego punktu widzenia ich najważniejszą cechą jest …

7 czerwca 2018 Read More »

29 maja 2018

Temat warsztatu: Ochrona środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce oraz dialog ze społecznością lokalną w miejscach prowadzenia prac. Plan warsztatu: Warsztat będzie miał formę otwartej dyskusji połączonej z prezentacją slajdów nt. głównych aspektów z zakresu ochrony środowiska w procesach poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Przedstawimy najważniejsze segmenty działalności firmy, scharakteryzujemy sposób oddziaływania na środowisko oraz możliwości jego minimalizowania. Pokażemy także jak dostosowujemy …

29 maja 2018 Read More »

24 maja 2018

Temat warsztatu: Przegląd metod osuszania gazu ziemnego stosowanych w praktyce przemysłowej PGNiG. Plan warsztatu: ✅ Metody oczyszczania i przygotowania do transportu gazu ziemnego, które mają zastosowanie w praktyce  przemysłowej PGNiG. ✅ Wady i zalety poszczególnych metod oraz problemy eksploatacyjne wynikające w praktyce przemysłowej. ✅ Prezentacja ilustrowana będzie schematami technologicznymi oraz zdjęciami odpowiednich funkcjonujących instalacji i urządzeń. ✅ Warsztaty praktyczne – dobór odpowiednich technologii oraz maszyn i urządzeń przy zagospodarowaniu …

24 maja 2018 Read More »

11 maja 2018

Temat warsztatu: Bezpieczeństwo prowadzenia prac wiertniczych w aspekcie niekontrolowanego wypływu płynu złożowego. Plan warsztatu: Warsztaty mają na celu przedstawienie uczestnikom zagrożeń związanych z prowadzeniem prac wiertniczych szczególnie w trakcie erupcji płynu złożowego. Omówione zostaną najczęstsze przyczyny tych sytuacji, jak i sposób postępowania. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o rzeczywiste przykłady erupcji, które miały miejsce w przemyśle naftowym. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania …

11 maja 2018 Read More »

25 kwietnia 2018

Temat warsztatu: Od odwiertu po trójwymiarowy model złoża. Plan warsztatu: Warsztaty mają na celu przedstawienie procesu wykorzystania danych geologicznych w procesie modelowania złoża. Przedstawione zostaną różne rodzaje danych geologicznych i geofizycznych oraz proces ich analizy w oprogramowaniu Petrel. Na podstawie zinterpretowanych danych uczestnicy warsztatów utworzą strukturalny model złoża oraz wymodelują rozkład właściwości zbiornikowych w złożu. Dla kogo? Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych …

25 kwietnia 2018 Read More »

24 kwietnia 2018

Temat warsztatu: Praca Podziemnego Magazynu Gazu na przykładzie PMG Bonikowo. Plan warsztatu: Budowa i parametry złoża Bonikowo – informacje ogólne Budowa instalacji  magazynu – część na powierzchniowa Sposób osuszania gazu Regeneracja TEG-u Obieg wody złożowej. Zabezpieczenia instalacji (detektory gazu, czujki płomienia itp.) Ogólne obowiązki na kopalni / Zasady BHP i uprawnienia osób wykonujących pracę Problemy jakie występują w ruchu zakładów górniczych …

24 kwietnia 2018 Read More »

18 kwietnia 2018

Temat warsztatu: Przetwarzanie danych sejsmicznych w aspekcie interpretacji geologiczno-sejsmicznej w warunkach struktur fałdowych. Plan warsztatu: 1) Przedstawienie dotychczasowych wyników przetwarzania sejsmicznego. 2) Interpretacja (praca w grupach). 3) Przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie przetwarzania sejsmicznego. 4) Wpływ wyników badań sejsmicznych na zmiany w postrzeganiu geodynamicznego modelu Karpat. 5) Interpretacja struktur karpackich w ujęciu zdefiniowanych procesów geologicznych. 6) Interpretacja (praca w grupach). 7) Podsumowanie prac …

18 kwietnia 2018 Read More »

13 kwietnia 2018

Temat warsztatu: Praktyczne aspekty zarządzania energią w procesie odsiarczania gazu ziemnego realizowanego podczas wydobywania węglowodorów. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną zagadnienia, takie jak: ✅Realizacja wybranego procesu odsiarczania gazu ziemnego stosowanego w praktyce przemysłowej PGNiG. ✅Efektywne zarządzanie energią – Ustawa o efektywności energetycznej – wymagania normy ISO 50001 ✅Warsztaty praktyczne – jak przeprowadzić przegląd energetyczny oraz przedstawienie propozycji poprawy efektywności energetycznej …

13 kwietnia 2018 Read More »

27 marca 2018

Temat warsztatu: Za-Projektuj sukces. Praktyczne warsztaty zarządzania projektami. Celem warsztatu będzie omówienie problematyki zarządzania projektami w kontekście rzeczywistych problemów występujących przy ich planowaniu i realizacji. Omówione zostaną korzyści ze stosowania podejścia projektowego oraz praktyczne aspekty związane z budowaniem projektów na podstawie doświadczeń. W ramach warsztatu omówione zostaną uniwersalne elementy metodologii stosowane w praktyce zarządzania projektami. Wskazane zostaną także obszary kompetencji miękkich zwiększające wartość …

27 marca 2018 Read More »