2016/2017

27 czerwca 2017

Zarządzanie swoją ścieżką kariery Kiedy? 27 czerwca 2017, godz. 10:30 – 16:30 Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? Warsztat będzie składał się z dwóch modułów: W trakcie części pierwszej, dotyczącej rekrutacji: będziecie mieli okazję wcielić się w rolę rekruterów i zobaczyć jak wygląda selekcja CV “od kuchni”, rozwiejemy często powielane mity dotyczące rekrutacji, omówimy dobre i złe praktyki – co warto, a czego …

27 czerwca 2017 Read More »

30 maja 2017

Praca Podziemnego Magazynu Gazu na przykładzie PMG Bonikowo Kiedy? 30 maja, I tura godz. 13:30-15:30, II tura godz. 16:00-18:00 Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? W trakcie zajęć omówione zostaną: Budowa i parametry złoża Bonikowo – informacje ogólne. Budowa instalacji magazynu – część na powierzchniowa. Sposób osuszania gazu. Regeneracja TEG-u. Obieg wody złożowej. Zabezpieczenia instalacji (detektory gazu, czujki płomienia itp.). Ogólne obowiązki na kopalni …

30 maja 2017 Read More »

19 maja 2017

Podstawy interpretacji sejsmicznej Kiedy? 19 maja 2017, godz. 10:00 – 14:30   Gdzie? AGH O czym? Interpretacja sejsmiczna jest jednym z najważniejszych zagadnień w poszukiwaniu węglowodorów. Połączenie wiedzy z zakresu geologii oraz geofizyki na tym etapie prac poszukiwawczych jest niezbędne. Zrozumienie zagadnień związanych z formowaniem się odbić sejsmicznych, rozdzielczością zapisu, rotacją sygnału, interferencją, wpływem akwizycji oraz processingu na interpretowane sekcje jest kluczowe. Ponadto interpretacja sejsmiczna związana …

19 maja 2017 Read More »

16 maja 2017

Jestem kim jestem? Praktyka autoprezentacji Kiedy? 16 maja 2017, godz. 9:30 – 14:30 Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie czym jest autoprezentacja. Przeanalizujemy kilka aspektów własnego wizerunku (postawa, kontakt wzrokowy, uśmiech, głos, mowa ciała, ubiór). Przeprowadzimy ćwiczenia związane z tymi aspektami. Porozmawiamy o stresie towarzyszącym wystąpieniom, o sposobach radzenia sobie z nim. Omówimy temat komunikacji na przykładzie student …

16 maja 2017 Read More »

15 maja 2017

Praktyczne aspekty zarządzania energią w procesie odsiarczania gazu ziemnego realizowanego podczas wydobywania węglowodorów Kiedy? 15 maja 2017 r., godz. 13:30-16:00 (I tura), 16:30-19:00 (II tura) Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie w aspekcie regulacji prawnych i jego realizacja w oparciu o Normę ISO 50001. Realizacja wybranego procesu odsiarczania gazu ziemnego stosowanego w praktyce przemysłowej PGNiG …

15 maja 2017 Read More »

28 kwietnia 2017

Bezpieczeństwo prowadzenia prac wiertniczych w aspekcie niekontrolowanego wypływu płynu złożowego Kiedy? 28 kwietnia 2017 r., godz. 10:00-12:30 (I tura), 13:00-15:30 (II tura) Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? Warsztaty mają na celu przedstawienie uczestnikom zagrożeń związanych z prowadzeniem prac wiertniczych szczególnie w trakcie erupcji płynu złożowego. Omówione zostaną najczęstsze przyczyny tych sytuacji, jak i sposób postępowania. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o rzeczywiste przykłady erupcji, …

28 kwietnia 2017 Read More »

28 kwietnia 2017

Modelowanie przestrzennych parametrów petrofizycznych skał w poszukiwaniu stref o najlepszych własnościach zbiornikowych   Kiedy? 28 kwietnia 2017, godz. 9:30(warsztat potrwa ok. 4-6h) Gdzie? Wydział Geologii UW O czym? Tematyka warsztatu skupia się na przedstawieniu metody wykonywania przestrzennych modeli petrofizycznych w programie Petrel. Wspomniane wyżej modele są pomocnym narzędziem w poszukiwaniu stref o dogodnych własnościach zbiornikowych, a w następującym etapie – przy projektowaniu lokalizacji oraz trajektorii wiercenia. …

28 kwietnia 2017 Read More »

24 kwietnia 2017

Praktyczne aspekty zarządzania projektami Kiedy? 24 kwietnia 2017 r., godz. 13:30 – 16:00 (I tura), 16:30 – 19:00 (II tura) Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? Celem warsztatu będzie omówienie problematyki zarządzania projektami w kontekście rzeczywistych problemów występujących przy ich planowaniu i realizacji. Omówione zostaną korzyści ze stosowania podejścia projektowego oraz praktyczne aspekty związane z budowaniem projektów na podstawie doświadczeń. W ramach warsztatu omówione zostaną …

24 kwietnia 2017 Read More »

12 kwietnia 2017

Rdzeń wiertniczy w analizie basenów naftowych Niżu Polskiego Kiedy? 12 kwietnia 2017 r., godz. 12:30 – 17:00 Gdzie? Wydział Geologii UW O czym? W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rdzeni wiertniczych w analizie basenów naftowych na przykładzie Niżu Polskiego. Intencją Autorów jest zapoznanie Słuchaczy ze stosowanymi metodami badawczymi z zakresu: sedymentologii, analizy facjalnej, geochemii, petrografii, petrofizyki etc., których wyniki wsparte …

12 kwietnia 2017 Read More »

3 marca 2017

Akwizycja danych sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych   Kiedy? 3 marca 2017, godz. 11:00 – 13:30 Gdzie? Instytut Geologii UAM O czym? Podczas warsztatu omówione zostaną technologie stosowane do pozyskiwania danych sejsmicznych w poszukiwaniu złóż węglowodorów w Polsce i za granicą. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość spróbowania swoich sił w projektowaniu zdjęć sejsmicznych 2D i 3D.  Dla kogo? Warsztat skierowany jest do studentów Instytutu Geologii UAM. Pierwszeństwo udziału będą …

3 marca 2017 Read More »