2014/2015

19 maja 2015

Identyfikacja aspektów środowiskowych i ryzyk biznesowych w zakładzie górniczym jako element zarządzania organizacją Kiedy? wtorek, 19 maja (wstępny rozkład godzinowy: I warsztat – 10:00-12:30, II warsztat – 13:00-15:30) Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: 1. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (QHSE), oparty na normach ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 180001 w zakładzie górniczym. 2. …

19 maja 2015 Read More »

12 maja 2015

Zarządzanie zespołem Kiedy? wtorek, 12 maja 2015, godz. 9:00 – 15:00 Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? W programie warsztatu zaplanowano następujące elementy: Komunikacja i postawy w zespole. Pierwszy etap budowania zespołu zadaniowego. Umiejętność prowadzenia zebrań, prezentacji. Publiczne przemawianie – czyli umiejętność przekonywania ludzi do realizacji planów. Zespół i delegowanie zadań jego członkom z uwzglednieniem doświadczenia pracowników. Podsumowanie zajęć. Zajęcia będę miały charakter …

12 maja 2015 Read More »

27 kwietnia 2015

Prowadzenie negocjacji Kiedy? poniedziałek, 27 kwietnia 2015, godz. 9:00 – 15:00 Gdzie? Instytut Geologii UAM O czym? W programie warsztatu zaplanowano następujące elementy: Prezentacja uczestników i tematu. Komunikacja w negocjacjach. Przygotowanie do negocjacji. Strategie i techniki negocjacyjne. Style rozwiązywania konfliktów. Emocje w negocjacjach. Zajęcia będę miały charakter warsztatowy, na który będą składały się takie metody pracy jak: mini wykłady, dyskusje, ćwiczenia, gra negocjacyjna. Dla kogo? …

27 kwietnia 2015 Read More »

22 kwietnia 2015

Jestem kim jestem? Praktyka autoprezentacji Kiedy? środa, 22 kwietnia 2015, godz. 10:30 – 14:30 Gdzie? AGH O czym? Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie czym jest autoprezentacja. Przeanalizujemy kilka aspektów własnego wizerunku (postawa, kontakt wzrokowy, uśmiech, głos, mowa ciała, ubiór). Przeprowadzimy ćwiczenia związane z tymi aspektami. Porozmawiamy o stresie towarzyszącym wystąpieniom, o sposobach radzenia sobie z nim. Omówimy temat komunikacji na przykładzie student …

22 kwietnia 2015 Read More »

20 kwietnia 2015

Ochrona środowiska w procesie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego Kiedy? poniedziałek, 20 kwietnia 2015, godz. 11:30 – 15:30 Gdzie? Instytut Geologii UAM O czym? Podczas warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia w temacie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego: Wpływ na środowisko/ minimalizacja wpływu Gaz z łupków – nowe wyzwania Dialog społeczny Ryzyka środowiskowe w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska W części praktycznej …

20 kwietnia 2015 Read More »

10 kwietnia 2015

Podstawy konstrukcji sejsmogramów syntetycznych oraz ich wykorzystanie Kiedy? piątek, 10 kwietnia, godz. 10:00 – 14:30 Gdzie? Instytut Geologii UAM O czym? Sejsmogram syntetyczny to splot współczynników odbicia z sygnałem. Co to oznacza, czym jest funkcja splotu i jak działa? Sejsmogramy wykorzystywane są między innymi do dowiązania granic sejsmicznych do geologicznych uzyskanych np. z pomiarów otworowych. Zestawienie sejsmogramów z trasami polowymi oraz krzywymi profilowania prędkości i gęstości pozwala zidentyfikować zmiany …

10 kwietnia 2015 Read More »

8 kwietnia 2015

Praca Podziemnego Magazynu Gazu na przykładzie PMG Bonikowo Kiedy? środa, 8 kwietnia (I warsztat – 10:00-12:15, II warsztat – 13:00-15:15) Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie O czym? W trakcie zajęć omówione zostaną: Budowa i parametry złoża Bonikowo – informacje ogólne. Budowa instalacji magazynu – część na powierzchniowa. Sposób osuszania gazu. Regeneracja TEG-u. Obieg wody złożowej. Zabezpieczenia instalacji (detektory gazu, czujki płomienia itp.). …

8 kwietnia 2015 Read More »

31 marca 2015

Jestem kim jestem? Praktyka autoprezentacji Kiedy? wtorek, 31 marca 2015, godz. 10:30 – 14:30 Gdzie? Instytut Geologii UAM O czym? Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie czym jest autoprezentacja. Przeanalizujemy kilka aspektów własnego wizerunku (postawa, kontakt wzrokowy, uśmiech, głos, mowa ciała, ubiór). Przeprowadzimy ćwiczenia związane z tymi aspektami. Porozmawiamy o stresie towarzyszącym wystąpieniom, o sposobach radzenia sobie z nim. Omówimy temat komunikacji …

31 marca 2015 Read More »

20 marca 2015

Predykcja ciśnień w poszukiwaniach naftowych Kiedy? piątek, 20 marca (wstępny rozkład godzinowy: I tura 10:30 – 13:00, II tura 13:30 – 16:00) Gdzie? Wydział Geologii UW O czym? Warsztat z zakresu predykcji ciśnień złożowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych oraz złożowych zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Główny nacisk zajęć położony zostanie na analizy ciśnień porowych, ciśnień szczelinowania, ciśnień litostatycznych …

20 marca 2015 Read More »

22 stycznia 2015

Wybrane aspekty wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS) w górnictwie nafty i gazu Kiedy? czwartek, 22 stycznia 2015 r., II tury (godz. 10.30-13.00, 14.00-16.30) Gdzie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dla kogo? Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia kierunków: Górnictwo i Geologia, Geofizyka, Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych …

22 stycznia 2015 Read More »