8 grudnia 2017

Podstawy interpretacji sejsmicznej

Kiedy?

8 grudnia 2017, godz. 10:00 – 14:00/14:30

Gdzie?

Wydział Geologii UW

O czym?

Interpretacja sejsmiczna jest jednym z najważniejszych zagadnień w poszukiwaniu węglowodorów. Połączenie wiedzy z zakresu geologii oraz geofizyki na tym etapie prac poszukiwawczych jest niezbędne. Zrozumienie zagadnień związanych z formowaniem się odbić sejsmicznych, rozdzielczością zapisu, rotacją sygnału, interferencją, wpływem akwizycji oraz processingu na intepretowane sekcje jest kluczowe. Ponadto interpretacja sejsmiczna związana jest nieodłącznie z analizą geologiczną. Poznanie tektoniki, paleogeografii czy litologii poszczególnych kompleksów pozwala na wiarygodne odwzorowanie budowy geologicznej na podstawie obrazu sejsmicznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku obszarów słabo rozpoznanych wiertniczo i/lub zaburzonych tektonicznie, gdzie śledzenie refleksów sejsmicznych jest niejednoznaczne i jedynie przesłanki geologiczne decydują o sposobie prowadzenia interpretacji.

Na warsztatach będziemy liczyć współczynniki odbicia, rozdzielczość sejsmiki, nauczymy się rozpoznawać polaryzację, zapoznamy się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu interpretacji z punktu widzenia geofizyki. Będziemy także analizować wybrane sekcje sejsmiczne i je interpretować.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, studiujący na 3 roku studiów I stopnia lub 1-2 roku studiów II stopnia, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Norbert Smalera – Geofizyk pracujący w Oddziale Geologii i Eksploatacji w PGNiG SA w Dziale projektowym w Pile. Od ośmiu lat zajmuje się sejsmiką. Obecnie skupia się na interpretacji sejsmicznej, wykorzystaniu atrybutów sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych, zarządzaniu danymi geofizycznymi ośrodka, a także na dowiązaniu danych otworowych do sejsmiki. Uczestniczy w projektach realizowanych głównie na terenie północnej Polski. Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej z zakresu Geofizyki Środowiska, a także studiów podyplomowych „Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych” na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz „Geofizyka stosowana” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Stypendysta programu GeoTalent dla pracowników PGNiG SA.

Agata Śmietana – Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku geofizyka stosowana. Brała udział w wymianie studenckiej na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU), gdzie poszerzała wiedzę z zakresu interpretacji sejsmicznej, petrofizyki i geofizyki złożowej. Laureatka konkursu stażowego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz programu stażowego „Orlen Upstream – Krok do Kariery”. Wcześniej odbyła praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Krakowie. Ambasador  I i II edycji Programu GeoTalent. Finalistka I edycji Konkursu Prac Dyplomowych, zdobywczyni wyróżnienia komisji konkursowej i nagrody publiczności. Obecnie pełni stanowisko młodszego geofizyka w Oddziale Geologii i Eksploatacji w PGNiG SA w Dziale projektowym w Pile.