8 czerwca 2018

Temat warsztatu:

Rdzeń wiertniczy w analizie basenów naftowych Niżu Polskiego

Opis warsztatu:

W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rdzeni wiertniczych w analizie basenów naftowych na przykładzie Niżu Polskiego. Intencją Autora jest zapoznanie Słuchaczy ze stosowanymi metodami badawczymi z zakresu: sedymentologii, analizy facjalnej, geochemii, petrografii, petrofizyki etc., których wyniki wsparte danymi geofizycznymi umożliwiają dokładną analizę nie tylko poszczególnych otworów wiertniczych i złóż, ale także poszczególnych części wybranych basenów naftowych.
 
Warsztat ma mieć formułę wykładu opartego o zróżnicowane moduły tematyczne (prowadzone w formie prezentacji), w trakcie których przewidziane są ćwiczenia praktyczne (indywidualne bądź grupowe) oraz merytoryczne dyskusje.
 
Ćwiczenia mają na celu pogłębienie umiejętności wyciągania praktycznych wniosków wynikających z interdyscyplinarnych metod badawczych podczas prowadzenia prac prospekcyjnych w prostych oraz skomplikowanych warunkach geologicznych.
Dla kogo?
Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii. W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.
Prowadzący:
Zbigniew Mikołajewski – absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista Geolog, od 20 lat związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Autor bądź współautor licznych specjalistycznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG), Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) oraz American Association of Petroleum Geologists (AAPG).
Kiedy?
8 czerwca 2018, godz. 9:00, warsztat potrwa ok. 5 h
Gdzie?
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zapisy zostały zakończone.