7 maja 2014

Nowe metody zbrojenia otworów na złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

Kiedy? 7 maja, środa, godz. 14.00 Gdzie? AGH, budynek A0, sala nr 216 Dla kogo?

Studenci III-V roku Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, w szczególności specjalizacje: wiertnictwo i geoinżynieria oraz eksploatacja złóż surowców płynnych

O czym?

Informacje przekazane na warsztatach obejmowały przygotowanie i przeprowadzenie opróbowania otworu wiertniczego. Głównym zadaniem warsztatów było zaprezentowanie technologii i sprzętu używanego do wyposażenia otworu wiertniczego mającego na celu sprawną, długoletnią i bezawaryjną eksploatację medium złożowego. Pokazane zostały również podstawowe różnice w podejściu do projektowania wyposażenia wgłębnego otworów na złożach konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych, wymagających dodatkowych zabiegów intensyfikacyjnych. Studenci poznali również przykłady zastosowania  określonej technologii oraz użytego  sprzętu używanego przez PGNiG podczas zbrojenia wgłębnego otworów wiertniczych. Na koniec uczestnicy mogli się sprawdzić w krótkim ćwiczeniu praktycznym, najlepsi dostali drobne upominki.

Kto?

Robert WróbelRobert Wróbel, Specjalista ds. Wierceń w Dziale Projektowania i Nadzoru Technologicznego – w GK PGNiG SA pracuje od 6 lat, początkowo związany z Oddziałem Wydobywczym w Sanoku, a następnie z Oddziałem Geologii i Eksploatacji w Warszawie. W zakresie swoich obowiązków ma przygotowanie warunków technicznych dla wykonawców prac związanych z uzbrojeniem wgłębnym otworów, z ich wywołaniem, pomiarami oraz z intensyfikacją otworu. Zajmuje się również sporządzaniem projektów i programów prac, jak również tworzeniem harmonogramów czasowych oraz kosztorysowaniem i rozliczaniem pod względem technicznym w/w prac. Istotną częścią jego pracy jest również koordynacja i nadzór prac powierzonych bezpośrednio na lokalizacji.

Przez ostatnie lata Robertowi udało się skutecznie przeprowadzić ok. 80 zbrojeń wgłębnych otworów.  Obecnie jest zaangażowany w kilka projektów związanych z intensyfikacją warstw w głębokich Karpatach oraz głębokim Miocenie Autochtonicznym pod nasunięciem karpacko- stebnickim.