7 czerwca 2018

Temat warsztatu:

Analiza złóż węglowodorów w oparciu o programy komputerowe.

Opis warsztatu:

Proces poszukiwania, zagospodarowania i eksploatacji złóż węglowodorów związany jest z zarządzaniem środkami i podlega prawom ekonomicznym jak każdy inny proces, z tym że ryzyko tego postępowania, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, jest trudne do określenia. Dlatego też, dla lepszego rozpoznania złóż węglowodorów, wykorzystywane są symulatory komputerowe.

Z praktycznego punktu widzenia ich najważniejszą cechą jest możliwość symulowania (powtarzania) pracy złóż w różnorodnych, hipotetycznych, wzajemnie wykluczających się warunkach w odróżnieniu od tych ustalonych przez naturę lub wybranych na danym etapie eksploatacji przez operatora złoża.

Podczas naszego spotkania zostanie przybliżona praca na programach takich jak:
– Petrel Eclipse,
– Hysys,
– IAM,
– Pipesim (wraz z warsztatem).

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii. W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Prowadząca:

Eliza Zbyszewska, Inżynier Górnik

W firmie PGNiG pracuje od 2013 roku. Obecnie zajmuje stanowisko Inżynier Górnik w Dziale Eksploatacji Oddziału Zielona Góra. Przez pierwsze dwa lata pracowała i zdobywała doświadczenie zawodowe na Kopalni Kościan-Brońsko – jednej z największych kopalni gazu ziemnego w Polsce. Natomiast od grudnia 2015 realizuje swoje obowiązki w Dziale Eksploatacji biorąc udział m.in w pracach zespołu projektowego „Cyfrowe Złoże” dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Złożem, zajmując się budową modeli złóż w programie PIPESIM.

Kiedy?

7 czerwca 2018, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 2,5 h

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zapisz się!