5 grudnia 2016


Wpływ parametrów geologiczno-złożowych na sposób zagospodarowania złoża

 

Kiedy?

5 grudnia, godz. 8:30 – 11:00

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

1. Charakterystyka geologiczna złóż:

  • typy złóż (klasyfikacja pułapek węglowodorów),
  • systemy energetyczne.

2. Charakterystyka skał budujących złoża gazu:

  • przepuszczalność skały zbiornikowej,
  • przepuszczalność absolutna,
  • przepuszczalności fazowe,
  • przepuszczalność względna.

3. Metody określania zasobów gazu ziemnego:

  • metoda objętościowa,
  • metoda bilansu masowego,
  • metoda analizy krzywych spadku wydobycia.

4. Wpływ parametrów m.in. przepuszczalności, porowatości na wielkość wydobycia.

5. Omówienie procesu technologicznego.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W pierwszej kolejności na warsztat zapraszani będą studenci studiów magisterskich, osiągający wysokie wyniki w nauce. W przypadku wolnych miejsc (a z naszych doświadczeń wynika, że miejsc dla wszystkich chętnych powinno starczyć) do udziału w warsztacie zaprosimy również studentów studiów licencjackich i inżynierskich.

Kto?

Eliza Zbyszewska – w firmie PGNiG pracuje od 2013r. Obecnie zajmuje stanowisko Inżynier Górnik. Dwa lata pracowała na Kopalni Kościan-Brońsko – jednej z największych kopalni gazu ziemnego w Polsce. Od grudnia 2015 realizuje swoje obowiązki w Dziale Eksploatacji, biorąc udział m.in. w pracach zespołu projektowego do wdrożenia programu PIPESIM do symulacji złóż.