4 grudnia 2017

 Efektywny personal branding
w mediach społecznościowych

Kiedy?

4 grudnia 2017, godz. 12:00 – 14:00

Gdzie?

webinar online – zostanie przeprowadzony w zamkniętej grupie na Facebooku

O czym?

Celem webinaru jest:

  • Zaznajomienie studentów z rolą i znaczeniem personal brandingu w budowaniu własnej ścieżki kariery, w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy (m.in digitalizacja usług, jak i całych procesów w firmach – w tym rekrutacyjnych)
  • Pokazanie dobrych praktyk działań personal brandingowych w najbardziej popularnych kanałach social media – LinkedIn, Facebook, Twitter
  • Optymalizacja profili osobistych studentów w wyżej wymienionych kanałach, wypracowanie strategii działań i częstotliwości ich podejmowania (np. timing publikacji treści i ich częstotliwość, etykieta w nawiązywaniu znajomości poprzez LinkedIn, etc.)

Podczas webinaru omówione zostaną następujące tematy:

  • Nowoczesna wizytówka i CV, czyli jak Internet pomaga w kreowaniu marki osobistej i odnalezieniu pracy marzeń – wprowadzenie do tematu
  • Personal branding a social media – optymalizacja profilu, dobre praktyki i przykłady działania z uwzględnieniem takich kanałów jak: Facebook, Twitter, Instagram, mailing czy blogi (Medium, WordPress, LinkedIn Publishing)
  • LinkedIn – mechanika i ekosystem platformy, funkcjonalności, dobre praktyki, strategia tworzenia treści i zoptymalizowania swojego profilu prywatnego; dodatkowe funkcjonalności (grupy, artykuły, wyszukiwanie treści)

Dodatkowo zostanie omówione ćwiczenie „Mapa Personal Brandingu” – specjalna, autorska kanwa dokumentu, w którym uczestnicy po webinarze będą mogli zastanowić się i zaprojektować strategię działań dla stworzenia i promocji wizerunku osobistego. To ćwiczenie umożliwi im podsumowanie zdobytej wiedzy i przełożenie jej na praktyczne aspekty – budowania ich własnej marki osobistej.

Dla kogo?

Webinar skierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów AGH, UAM i UW, na których działa Program GeoTalent.

Kto?

Martyna Tarnawska – Doświadczenie zdobywała w jednej z największych firm w Polsce zajmującej się social monitoringiem – Brand24, gdzie pracowała jako community manager, odpowiedzialny za strategię dotarcia do influencerów zagranicznych. Pracowała również jako grafik w agencji interaktywnej Critical. W Socjomanii zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz warsztatów, projektami strategicznymi, konsultingiem, zarządzaniem content marketingiem Socjomanii, a także organizacją wydarzeń.

Wykładowca na uczelni SWPS w Warszawie (przedmioty: social media, employer branding, user generated content). Studentka programu MA Digital Management (Hyper Island, London).