30 maja 2017


Praca Podziemnego Magazynu Gazu na przykładzie PMG Bonikowo

Kiedy?

30 maja, I tura godz. 13:30-15:30, II tura godz. 16:00-18:00

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

W trakcie zajęć omówione zostaną:

  • Budowa i parametry złoża Bonikowo – informacje ogólne.
  • Budowa instalacji magazynu – część na powierzchniowa.
  • Sposób osuszania gazu.
  • Regeneracja TEG-u.
  • Obieg wody złożowej.
  • Zabezpieczenia instalacji (detektory gazu, czujki płomienia itp.).
  • Ogólne obowiązki na kopalni / Zasady BHP i uprawnienia osób wykonujących pracę.
  • Problemy jakie występują w ruchu zakładów górniczych.
  • Pytania…. i odpowiedzi.

Cześć praktyczna warsztatu będzie dotyczyła wymiany gazomierza na odcinku zagazowanej instalacji oraz wymiany wkładu filtracyjnego na instalacji Tegu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu o specjalnościach: Gazownictwo Ziemne, Eksploatacja złóż surowców płynnych oraz Inżynieria Gazownicza. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych specjalności, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Łukasz SamborskiŁukasz Samborski – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył w 2007 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalności Gazownictwo Zmienne. W 2014 ukończył studia podyplomowe z zakresu „Inżynierii złożowej złóż ropy i gazu – konwencjonalnych niekonwencjonalnych” na AGH. Od początku 2010 roku pracuje w PGNiG S.A. odział Zielona Góra. Obecnie pełni stanowisko Kierownika Zmiany na Podziemnym Magazynie Gazu Bonikowo. Kierowanie ruchem kopalni wymaga przestrzegania obowiązujących procedur zarówno technologicznych (proces osuszania gazu, proces regeneracji TEGu oraz pracy urządzeń sprężających) jak również wynikających z zasad BHP oraz Prawa Geologicznego i Górniczego.