3 marca 2017


Akwizycja danych sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych

 

Kiedy?

3 marca 2017, godz. 11:00 – 13:30

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Podczas warsztatu omówione zostaną technologie stosowane do pozyskiwania danych sejsmicznych w poszukiwaniu złóż węglowodorów w Polsce i za granicą. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość spróbowania swoich sił w projektowaniu zdjęć sejsmicznych 2D i 3D. 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Instytutu Geologii UAM. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia. W przypadku wolnych miejsc w warsztacie będą mogli wziąć udział studenci młodszych roczników.

Kto?

Szymon Piecyk – absolwent geofizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad 7 lat pracuje w Dziale Projektowym w Pile na stanowisku geofizyk. Do jego głównych obowiązków należy projektowanie oraz nadzorowanie realizacji sejsmicznych zdjęć 2D i 3D. Zajmuje się również interpretacją danych sejsmicznych. Brał udział w ok. 20 różnych projektach, przede wszystkim projektach robót geologicznych usytuowanych na Monoklinie Przedsudeckiej i w obszarze Basenu Bałtyckiego. Uczestnik licznych kursów i konferencji w kraju i zagranicą. Stypendysta Programu GeoTalent.