3 kwietnia 2019

Temat warsztatu:

Praktyczne aspekty zarządzania energią w procesach technologicznych realizowanych podczas wydobywania węglowodorów.

Opis warsztatu: 

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną zagadnienia:
1. Efektywne Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie w aspekcie Ustawy o efektywności energetycznej i jego realizacja w oparciu o Normę ISO 50001.
2. Omówienie wybranych procesów technologicznych stosowanych w praktyce przemysłowej PGNiG
3. Warsztaty praktyczne – jak przeprowadzić przegląd energetyczny oraz przedstawić propozycje poprawy efektywności energetycznej dla określonej instalacji technologicznej.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Górnictwa i Geoinżynierii. W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Prowadzący:

Jan Szybist – staż pracy w PGNiG SA Oddział w Sanoku 25 lat. Początkowo jako kierownik zmiany KGZ Wygoda i KGZ Pilzno, następnie specjalista ds. eksploatacji złóż Ośrodek Kopalń Tarnów. Od 2004 roku Kierownik Ośrodka Kopalń Tarnów. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Specjalność: Gazownictwo Ziemne. Studia podyplomowe na AGH: „Podziemne magazynowanie gazu ziemnego” oraz „Organizacja i zarządzanie w przemyśle naftowym”. Kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Jako osoba kierownictwa ruchu zakładu górniczego (z-ca KRZG) zajmuje się kierowaniem, nadzorowaniem i koordynacją prac wchodzących w zakres ruchu zakładu górniczego na podległych jednostkach a związanych m.in. z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz procesami technologicznymi stosowanymi w przemyśle naftowy.

Kiedy? 

3 kwietnia 2019,

I tura godz. 10:00 – 12:30,

II tura godz. 13:00 – 15:30 

Gdzie? 

AGH

 

Zapisy zostały zamknięte.