29 października 2013

Dolomit główny (Ca2) jako najważniejsza skała zbiornikowa i macierzysta dla poszukiwań ropy naftowej w Polsce – wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji, interpretacja sejsmiki, definiowanie pułapek, problemy z azotem.

Różnice między sejsmiką 2D a 3D – wybór optymalnej metody
w poszukiwaniach węglowodorów.

Kiedy?

wtorek, 29 października 2013 r.

Dla kogo?

geologów i geofizyków, studentów co najmniej 3-go roku studiów I stopnia

O czym?

Na wstępie na przykładzie Wielkiej Ławicy Bahamskiej zaprezentowane zostały problemy związane z analizą facjalną węglanów. Pozwoliło to na zrozumienie zagadnień związanych z sedymentacją dolomitu głównego. Następnie omówione zostały zagadnienia związane z klasyczną geologią:

  • wykształceniem basenu cechsztyńskiego,
  • analizą facjalną dolomitu głównego,
  • stratygrafią sekwencji.

W części poświęconej geofizyce pojawiły się:

  • zagadnienia związane z interpretacją strukturalną i sejsmofacjalną,
  • przykładowe złoża,
  • problemy jakie pojawiają się podczas poszukiwań węglowodorów w tym horyzoncie,
  • oraz problemy związane z pojawianiem się nadmiernych ilości azotu w gazie z dolomitu głównego.

Podczas drugiej części warsztatu prowadzący przedstawił terminologię oraz zarys obu metod sejsmicznych 2D i 3D. Pozwoliło to zaznajomić uczestników z tematyką badań sejsmicznych oraz, w dalszej części spotkania, na wyciągnięcie wniosków na podstawie realnych wyników badań sejsmicznych.

Podczas warsztatu uczestnicy mieli okazję rozwiązywać zadania (np. interpretacja sejsmiki), dużo czasu poświęcili na dyskusję i wyjaśnianie ciekawych problemów związanych z poszukiwaniami w głównych horyzoncie złożowym w Polsce. Była to również szansa na wykonanie mini projektu sejsmicznego.

Kto?

Paweł ZdanowskiKierownik Ośrodka Regionalnego w Warszawie -PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji. Koordynuje działalność poszukiwawczą ośrodka geologiczno-geofizycznego w Warszawie. Uczestniczy w projektach realizowanych głównie na koncesjach zagranicznych PGNiG SA. Specjalizuje się w sedymentologii i stratygrafii sekwencji węglanów. O ponad 10-ciu lat zajmuje się poszukiwaniami w dolomicie głównym i wszystkimi aspektami z tym związanymi.

 

Marcin BolekOśrodek Regionalny w Krakowie – PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji. Zajmuje się projektowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem sejsmicznych badań terenowych w kraju. Do jego zadań należy także interpretacja i processing danych sejsmicznych.