29 maja 2018

Temat warsztatu:

Ochrona środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce oraz dialog ze społecznością lokalną w miejscach prowadzenia prac.

Plan warsztatu:

Warsztat będzie miał formę otwartej dyskusji połączonej z prezentacją slajdów nt. głównych aspektów z zakresu ochrony środowiska w procesach poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Przedstawimy najważniejsze segmenty działalności firmy, scharakteryzujemy sposób oddziaływania na środowisko oraz możliwości jego minimalizowania. Pokażemy także jak dostosowujemy się do nowych wymagań prawnych i prowadzimy dialog z interesariuszami. Podsumowaniem warsztatu i zdobytej wiedzy będzie praktyczne ćwiczenie problemowe do rozwiązania  przez każdego uczestnika. Wyniki ćwiczenia i najlepsze pomysły jego realizacji omówimy wspólnie.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii. W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Prowadzący:

Monika Wójcik, Główny Specjalista ds. ochrony środowiska PGNiG SA.

Na obecnym stanowisku pracuje przeszło 10 lat. Zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i kontrolą  instalacji uczestniczących w EU ETS, rozliczaniem emisji do powietrza i jego ochroną. Reprezentuje PGNiG SA w zakresie ochrony środowiska podczas konferencji branżowych, targów i imprez promocyjnych. Jest koordynatorem merytorycznym prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez PGNiG SA w zakresie ochrony środowiska oraz reprezentantem Polski w Oil and Gas Subcommittee w ramach Global Methane Initiative (GMI). Od stycznia 2017 roku pracuje jako ekspert GK PGNiG w: Environment Committee,  ETS S.C., Energy & Climate S.C. w ramach International Association of Oil and Gas Producers (IOGP). Jest uczestnikiem pierwszej edycji programu Akademii Liderów Przyszłości zorientowanego na rozwój oraz przygotowanie menadżerskiej kadry rezerwowej w PGNiG SA.

Jakub Siewko, Koordynator ds. relacji lokalnych PGNiG SA

W PGNiG pracuje od 2010 roku, aktualnie w Dziale Zarządzania Relacjami Lokalnymi, w Oddziale Geologii i Eksploatacji; wcześniej w Dziale Ochrony Środowiska. Obecnie jego główne zadanie to udział w tworzeniu i koordynacji strategii zarządzania relacjami ze społecznościami lokalnymi w miejscu prowadzenia przez PGNiG prac poszukiwawczych, rozpoznawczych lub eksploatacyjnych. Wspiera jednostki organizacyjne naszej firmy w zakresie zarządzania ryzykiem sprzeciwu społecznego wobec planowanych lub prowadzonych prac. Zajmuje się bezpośrednimi kontaktami z interesariuszami, w tym m.in. z mieszkańcami, przedstawicielami władz samorządowych czy organami zaangażowanymi w procesy administracyjne dotyczące prac PGNiG. Bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów i w różnego rodzaju kampaniach informacyjnych skierowanych do interesariuszy. Zajmuje także komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w firmie, przygotowuje informacje na potrzeby raportów dotyczących działalności naszej firmy, a także informacji dla mediów. Jest też audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego. Wspiera realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG.

Kiedy?

29 maja 2018, godz. 12:00, warsztat potrwa ok. 2,5 h

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zapisz się!