29 kwietnia 2016


Podstawy interpretacji zdjęć sejsmicznych i pomiarów geofizyki otworowej

Kiedy?

piątek, 29 kwietnia, godz. 09:30-11:30

Gdzie?

Wydział Geologii UW

O czym?

Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani z rolą pomiarów geofizyki otworowej w kontekście analizy basenu sedymentacyjnego. W części teoretycznej przedstawione będą najważniejsze typy pomiarów wraz z czynnikami wpływającymi na ich wyniki. Jako zasadniczy cel ćwiczeń stawia się naukę rozpoznawania litologii przy użyciu krzywych profilowania gamma.

W drugiej części warsztatu dowiecie się, jak wygląda badanie sejsmiczne. Przejdziemy przez wszystkie jego etapy, od projektowania pomiarów, przez akwizycję danych, aż po ich przetwarzanie i interpretację. Poznacie czym są fale sejsmiczne, hodografy, sejsmogramy i mnóstwo innych rzeczy, których znajomością będziecie mogli zabłysnąć w towarzystwie ;-)

Dla kogo?

Warsztat skierowany do studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci 1 roku studiów stacjonarnych (liczy się kolejność zgłoszeń), w drugiej kolejności – studenci 2 roku studiów stacjonarnych.

Kto?

Michał Żurawski – Ambasador GeoTalent, student V roku geologii stratygraficznej i sedymentologii, interesuje się zastosowaniem odczytów geofizyki otworowej w interpretacji zapisu sedymentologicznego górnej kredy, analizą mikrofacji węglanowych, a także implementacją sztucznych sieci neuronowych do badań geologicznych.

 

 

Maciej Sadlik – student V roku na specjalizacji geologia stratygraficzna i sedymentologia. Studia inżynierskie ukończył na AGH na kierunku geofizyka. Ambasador Programu GeoTalent i przewodniczący AAPG Student Chapter na UW.