28 października 2015

Predykcja ciśnień w poszukiwaniach naftowych

Kiedy?

środa, 28 października, godz. 13:30 – 18:00

Gdzie?

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

O czym?

Warsztat z zakresu predykcji ciśnień złożowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych oraz złożowych zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Główny nacisk zajęć położony zostanie na analizy ciśnień porowych, ciśnień szczelinowania, ciśnień litostatycznych oraz gradientów ciśnień. Ponadto przedstawione zostaną mechanizmy generujące anomalne ciśnienia w ośrodku skalnym. Kolejnym aspektem szkolenia będą problemy szczelności pułapek złożowych oraz analiza ryzyka ucieczek węglowodorów ze złoża, a także zagadnienie pułapek hydrodynamicznych.

Są to niezwykle ważne elementy przy procesie obliczania potencjalnych zasobów. Zaawansowane metody predykcji ciśnień stanowią podstawowy element w procesie poszukiwania oraz rozpoznania złóż.

Część praktyczna będzie obejmowała obliczanie gradientów ciśnień porowych oraz litostatycznych, a także maksymalnej wysokości kolumny węglowodorów.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Michał KępińskiMichał Kępiński – Od 2013 roku w PGNiG, Pion Geologii w Dziale Projektowym w Warszawie – Oddział Geologii i Eksploatacji. Aktualnie zajmuje się interpretacją danych geologicznych i geofizycznych w tym analizą ciśnień złożowych oraz przygotowaniem projektów otworowych na koncesjach krajowych i zagranicznych. Ponadto zajmuje się oceną perspektywiczności koncesji oferowanych w zagranicznych rundach przetargowych.