28 marca 2019

Temat warsztatu:

Podstawy zarządzania projektami w praktyce

Opis warsztatu: 

Zarządzanie Projektami jest obecnie wykorzystywane w większości firm na całym świecie, a projektowe podejście do realizacji przedsięwzięć, ze względu na swoją uniwersalność, znajduje zastosowanie w większości branż. Warsztat umożliwi zaznajomienie się z podejściem, zasadami oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami. Uczestnicy dowiedzą się m.in. kiedy warto realizować projekt, jak efektywnie planować, jak i dlaczego warto tworzyć harmonogram czy czym różni się działalność projektowa od procesowej.

Warsztat będzie się składać z wykładu, pracy w grupach i dyskusji. Niezbędny materiał teoretyczny będzie przedstawiany za pomocą prezentacji, a ćwiczenia opierać się będą na pracy w grupach. Ze względów technicznych, celem zachowania odpowiedniego poziomu merytorycznego, przewiduje się maksymalnie 5 grup, 4-5 osobowych.

Po zapoznaniu się z niezbędną podstawą teoretyczną, Uczestnicy zaplanują własny projekt – każda z grup będzie miała za zadanie przygotować Kartę Projektu. Wszystkie sesje ćwiczeniowe poprzedzone będą wprowadzeniem teoretycznym, na którym omawiana będzie kolejna porcja materiału, umożliwiająca wykonanie najbliższego zadania. Podczas sesji ćwiczeniowych Mentor będzie do dyspozycji Uczestników służąc pomocą, dając wskazówki, prezentując przykłady, a po wykonanym zadaniu – zachęcając do zadawania pytań i dyskusji.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów Wydziału Geologii UW. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość zaproszenia studentów innych wydziałów.

Prowadzący:

Paweł Bieniek – absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; od 10 lat zaangażowany w planowanie i realizację przedsięwzięć w formule projektowej. Kierownik projektu oraz pracownik Biura Zarządzania Projektami (PMO) w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG SA. Uczestniczy w projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, innowacyjnych i organizacyjnych w obszarach poszukiwania, wydobycia i zagospodarowania złóż węglowodorów. Odpowiedzialny za przygotowanie przedsięwzięć zgodnie z formułą projektową, wsparcie merytoryczne i techniczne Kierowników Projektów i Członków Zespołów Projektowych oraz wdrażanie i utrzymywanie standardów zarządzania projektami w Organizacji.

Z PGNiG SA związany jest od 2013 roku. Aktualnie zajmowane stanowisko: Starszy Specjalista ds. Zarządzania Projektami w Biurze Zarządzania Projektami Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA.

Kiedy? 

28 marca 2019, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 4,5 h

Gdzie? 

Wydział Geologii UW

Zapisz się