28 listopada 2018

Temat warsztatu:

Cechsztyńskie systemy naftowe zachodniej Polski. Wapień cechsztyński (Ca1) i dolomit główny (Ca2) jako skały zbiornikowe dwóch osobnych systemów naftowych.

Opis warsztatu:

– Omówienie paleogeografii Permu (paleo-kontynenty i -oceany, baseny sedymentacyjne).
– Stratygrafia i litostratygrafia i stratygrafia sekwencji Permu ze szczególnym uwzględnieniem cyklotemów PZ1 i PZ2.
– System naftowy złóż gazu zakumulowanych w wapieniu cechsztyńskim.
– Metody detekcji ciał rafowych Ca1 na sejsmice.
– System naftowy złóż gazu zakumulowanych w dolomicie głównym.
– Metody detekcji platform węglanowych Ca2 na sejsmice 3D. Predykcja własności zbiornikowych i nasycenia w Ca2 na podstawie sejsmiki.
– Złoża BMB i LMG – przykład akumulacji ropy naftowej i gazu ziemnego w dwóch odmiennych typach pułapkek Ca2. Facje, diageneza, własności zbiornikowe.

Dla kogo?
 
Warsztat dla studiujących geologię klasyczną (stratygraficzno-poszukiwawczą) oraz studentów geofizyki chcących poszerzyć wiedzę z geologii klasycznej i naftowej. Wskazana wiedza z sedymentologii węglanów i ogólna wiedza z geologii naftowej. Mile widziane podstawy geofizyki, zwłaszcza sejsmiki.
 
Prowadzący:
 
Paweł Zdanowski – Starszy Specjalista Geolog z 20 letnim doświadczeniem w pracy w PGNiG – dział geologii i geofizyki zajmujący się projektowaniem prac poszukiwawczych. Na co dzień zajmuje się analizą i oceną projektów poszukiwawczych w kraju i zagranicą, przygotowywaniem projektów robót wiertniczych i sejsmicznych dla poszukiwania złóż węglowodorów. Przewodniczący zespołu odpowiedzialnego za weryfikację oceny ryzyka poszukiwawczego i zasobów w projektach poszukiwawczych. Przewodniczący zespołu weryfikującego projekty „norweskie” PGNiG. 
Najważniejsze projekty – liczne projekty wiertnicze i sejsmiczne w kraju (głównie Ca2) i za granicą (Dania, Niemcy, Iran).
 
Kiedy?
 
28 listopada 2018, godz. 13:00, warsztat potrwa ok. 2/3 h
 
Gdzie?
 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii