28 kwietnia 2017


Bezpieczeństwo prowadzenia prac wiertniczych w aspekcie niekontrolowanego wypływu płynu złożowego

Kiedy?

28 kwietnia 2017 r., godz. 10:00-12:30 (I tura), 13:00-15:30 (II tura)

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

Warsztaty mają na celu przedstawienie uczestnikom zagrożeń związanych z prowadzeniem prac wiertniczych szczególnie w trakcie erupcji płynu złożowego. Omówione zostaną najczęstsze przyczyny tych sytuacji, jak i sposób postępowania. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o rzeczywiste przykłady erupcji, które miały miejsce w przemyśle naftowym. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania nabytych wcześniej wiadomości na symulatorze erupcji.

Warsztaty przeprowadzone będą w formie wykładu/prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych z likwidacji erupcji wstępnej na symulatorze erupcji DrillSIM 50.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – przede wszystkim studenci specjalizacji związanych z wiertnictwem i eksploatacją złóż, a w ramach wolnych miejsc – ze względu na przedstawienie współwystępowania zagrożeń takich jak siarkowodów, metan, itd. studenci innych specjalności będą również mile widziani. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Marcin Rusek pracownik Ratowniczej Stacji  Górnictwa Otworowego (RSGO), aktualnie na stanowisku Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego. W Jednostce Ratownictwa od 9 lat. Zajmuję się wszystkimi aspektami związanymi z ratownictwem górniczym w przemyśle naftowym. Wykładowca na krajowych kursach i seminariach. Wykładowca i egzaminator międzynarodowego standardu International Well Control Forum (IWCF), członek zespołu Well Expert w International Oil & Gas Producers (IOGP). Wcześniej praca jako Night Pusher (Kierownik nocny) oraz HSE Officer w firmie wiertniczej Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” w kraju i za granicą (m.in. Węgry, Maroko, Egipt).