27 marca 2018

Temat warsztatu:

Za-Projektuj sukces. Praktyczne warsztaty zarządzania projektami.

Celem warsztatu będzie omówienie problematyki zarządzania projektami w kontekście rzeczywistych problemów występujących przy ich planowaniu i realizacji. Omówione zostaną korzyści ze stosowania podejścia projektowego oraz praktyczne aspekty związane z budowaniem projektów na podstawie doświadczeń. W ramach warsztatu omówione zostaną uniwersalne elementy metodologii stosowane w praktyce zarządzania projektami. Wskazane zostaną także obszary kompetencji miękkich zwiększające wartość przyszłego kierownika projektu.

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o prezentację, w trakcie której dynamicznie będą przeprowadzone ćwiczenia i dyskusja. Ćwiczenia, oparte na przygotowanym case study, będą miały przede wszystkim charakter pracy grupowej.

Ćwiczenia będą dotyczyć najistotniejszych elementów niezbędnych do skutecznego zaplanowania i zarządzania projektem, w tym:
✅ formułowanie celów projektu, zakresu
✅ definiowanie ryzyk i interesariuszy w projekcie
✅ tworzenie harmonogramu
✅ budowa uzasadnienia biznesowego w projekcie
✅ zarządzanie zespołem

Podczas sesji ćwiczeniowych Mentorzy będą do dyspozycji Uczestników, służąc pomocą, wskazówkami itp., natomiast największy nacisk położony będzie na zaangażowanie Uczestników i pracy zespołowej.

Przed każdym ćwiczeniem grupowym zostanie zaprezentowany i omówiony materiał, stanowiący podstawę oraz zawierający wskazówki dla wykonania najbliższego zadania.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Geologii UW. Czynnikiem warunkującym udział w szkoleniu jest chęć poznania zasad skutecznego zarządzania projektami, pomocnych zarówno przy projekcie typu „Praca magisterska”, projektach realizowanych na studiach w różnych organizacjach studenckich, jak i w trakcie kariery zawodowej.

Prowadzący:

Krzysztof Krawczyński – od 14 lat związany z PGNiG S.A., od 2014 r. związany z Oddziałem Geologii i Eksploatacji, obecnie kieruje działem zarządzania projektami inwestycyjnymi, wcześniej realizował projekty dot. budowy segmentów strategii grupy kapitałowej, zarządzania projektami strategicznymi, budowy metodyki zarządzania projektami i biura zarządzania projektami. Prywatnie hobbysta motoryzacyjny. 

Agata Zielińska – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunkach: ekonomia oraz ochrona środowiska. Uczestniczy m.in. w projektach organizacyjnych, regulacyjnych. Odpowiedzialna za wsparcie kierowników projektów i członków zespołów projektowych, wdrażanie i utrzymywanie standardów zarządzania projektami w GK PGNiG. W PGNiG SA od 2015 r., aktualnie na stanowisku: specjalista ds. projektów w Biurze Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii PGNiG SA. Prywatnie czeladnik cukiernictwa i wielbicielka pieszych wędrówek.

Kiedy?

27 marca 2018, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 3,5 h

Gdzie?

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Zapisz się