27 listopada 2015


Ochrona środowiska w procesie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego

Kiedy?

piątek, 27 listopada 2015, II tury, godz. 10:30 – 13:00 i 13:30 – 16:00

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

Podczas warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia w temacie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego:

  • Wpływ na środowisko/ minimalizacja wpływu
  • Gaz z łupków – nowe wyzwania
  • Dialog społeczny
  • Ryzyka środowiskowe w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów

W części praktycznej warsztatu przeprowadzone zostanie ćwiczenie z zakresu analizy uwarunkowań przyrodniczych. 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, studiujący na 3 roku studiów licencjackich lub 1-2 roku studiów II stopnia, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Jakub SiewkoJakub Siewko –  od 2010 roku w PGNiG, Dział Zarządzania Relacjami Lokalnymi, Oddział Geologii i Eksploatacji. Główne projekty: komunikacja pomiędzy służbami ochrony środowiska w GK PGNiG, sporządzanie raportów w zakresie ochrony środowiska w PGNiG SA i GK PGNiG, realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG. Prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwań gazu z łupków oraz jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego.