27 kwietnia 2015


Prowadzenie negocjacji

Kiedy?

poniedziałek, 27 kwietnia 2015, godz. 9:00 – 15:00

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

W programie warsztatu zaplanowano następujące elementy:

  • Prezentacja uczestników i tematu.
  • Komunikacja w negocjacjach.
  • Przygotowanie do negocjacji.
  • Strategie i techniki negocjacyjne.
  • Style rozwiązywania konfliktów.
  • Emocje w negocjacjach.

Zajęcia będę miały charakter warsztatowy, na który będą składały się takie metody pracy jak: mini wykłady, dyskusje, ćwiczenia, gra negocjacyjna.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do Ambasadorów GeoTalent z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo, w przypadku wolnych miejsc, zaprosimy do udziału studentów spoza grona Ambasadorów.

Kto?

Beata BurdzyBeata Burdzy – Zastępca Kierownika Działu Kadr i Szkoleń w PGNiG SA w Warszawie, Oddziale w Zielonej Górze. Jako magister psychologii ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2010 roku kieruje zadaniami działu takimi jak: planowanie i realizacja budżetu szkoleń, koordynacja systemu ocen pracowniczych, organizacja szkoleń, praktyk, staży i in. Wcześniej na stanowiskach specjalistycznych m. in. jako rekruter, koordynator nowych projektów z zakresu HR.