26 listopada 2015

 

Praca geologa na otworze wiertniczym – teoria i praktyka

Kiedy?

czwartek, 26 listopada, II tury, godz. 9.30 – 12 i 12.30 – 15.00

Gdzie?

PGNiG, Kraków

O czym?

Podczas warsztatu przybliżony i przedstawiony zostanie zwykły dzień pracy w niezwykłym miejscu, jakim jest teren wiertni, w tym: obowiązki geologa i zagrożenia związane z wierceniem i dozorem geologicznym. Pokazane zostaną próby okruchowe, rdzeni, ropy naftowej, zdjęcia z otworu wiertniczego. Jednym z elementów warsztatu będzie także próba opisu przez uczestników próbki okruchowej oraz próbki rdzenia wiertniczego.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia kierunków: Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza (w szczególności specjalności: Wiertnictwo i geoinżynieria, Wiertnictwo naftowe, Geologia naftowa). Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych kierunków, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Marian ŁowczowskiMarian Łowczowski – Specjalista geolog w Dziale Geologii Ruchowej i Koordynacji Prób PGNiG. Zajmuję się nadzorem nad realizowanymi otworami, sporządzaniem różnych dokumentów np.: projektów wierceń, projektów prób złożowych, weryfikacją opisów prób okruchowych i rdzeni. Doświadczenie zawodowe – 28 lat pracy terenowej na stanowisku geologa dozoru geologicznego, a także okresowo jako operator Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. Od 2012 roku – specjalista geolog w Ośrodku w Krakowie. “Prywatnie – moim największym hobby jest właśnie geologia”.