25 kwietnia 2018

Temat warsztatu:

Od odwiertu po trójwymiarowy model złoża.

Plan warsztatu:

Warsztaty mają na celu przedstawienie procesu wykorzystania danych geologicznych w procesie modelowania złoża. Przedstawione zostaną różne rodzaje danych geologicznych i geofizycznych oraz proces ich analizy w oprogramowaniu Petrel. Na podstawie zinterpretowanych danych uczestnicy warsztatów utworzą strukturalny model złoża oraz wymodelują rozkład właściwości zbiornikowych w złożu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, którzy wiążą swoją przyszłość z przemysłem naftowym, ale także dla tych którzy w trakcie studiów mieli styczność z oprogramowaniem Petrel i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności związane z posługiwaniem się tym programem.

W pierwszej kolejności na warsztat zapraszani będą studenci III roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia. W przypadku wolnych miejsc (a z naszych doświadczeń wynika, że miejsc dla wszystkich chętnych powinno starczyć) do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Prowadzący:

Sławomir Chruściński  w PGNiG od prawie 20 lat. Od 17 lat pracuje w pionie poszukiwań złóż ropy i gazu jako Specjalista Geolog. Obecnie jest pracownikiem Działu Projektowego w Pile i bierze udział przy opracowywaniu projektów robót geologicznych. Jego obszar zainteresowań zawodowych obejmuje opracowywanie wszelkiego rodzaju map, obliczanie zasobów geologicznych złóż oraz sporządzanie modeli statycznych złóż.

Kiedy?

25 kwietnia 2018, godz. 12:00, warsztat potrwa ok. 4 h

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

Zapisz się!