24 stycznia 2018

Temat warsztatu:

Warsztat związany jest z wprowadzeniem w tajniki zarządzania projektami, w tym:

  • omówienie podstawowych narzędzi i zasad dot. zarządzania projektami;
  • projektowa „nowomowa” – kluczowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami;
  • dostarczenie wiedzy dot. najlepszych standardów i technik zarządzania projektami;
  • przygotowanie projektu wraz z jego kluczowymi elementami na podstawie Case Study.

Podczas warsztatu Uczestnicy zaplanują projekt wraz z jego kluczowymi elementami. Każda z grup wykona własną Kartę Projektu. Podczas sesji ćwiczeniowych Mentorzy będą do dyspozycji Uczestników, służąc pomocą, wskazówkami itp., natomiast największy nacisk położony będzie na zaangażowanie Uczestników i pracę zespołową.

Przed każdym ćwiczeniem grupowym zostanie zaprezentowany i omówiony materiał, stanowiący podstawę oraz zawierający wskazówki dla wykonania najbliższego zadania.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (UAM), chcących zapoznać się z tematyką projektowej realizacji przedsięwzięć. W pierwszej kolejności na warsztat zapraszani będą studenci III roku studiów I stopnia i I-II roku studiów II stopnia, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Prowadzący:

Paweł Bieniek – absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; od 9 lat zaangażowany w realizację projektów inwestycyjnych, innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. Kierownik projektu. Uczestniczy w projektach z obszarów: poszukiwania, wydobycia oraz zagospodarowania złóż węglowodorów. Odpowiedzialny za wdrażanie metodyk i technik zarządzania projektami w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG. Wspiera Kierowników Projektów oraz Członków Zespołów Projektowych w zakresie przygotowania, planowania oraz realizacji przedsięwzięć.

Z PGNiG SA związany jest od 2013 roku. Aktualnie zajmowane stanowisko: Starszy Specjalista ds. Zarządzania Projektami w Biurze Zarządzania Projektami (PMO) Oddziału Geologii i Eksploatacji.

Agata Zielińska – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunkach: ekonomia oraz ochrona środowiska. Uczestniczy m.in. w projektach organizacyjnych, regulacyjnych. Odpowiedzialna za wsparcie kierowników projektów i członków zespołów projektowych, wdrażanie i utrzymywanie standardów zarządzania projektami w GK PGNiG. W PGNiG SA od 2015 r., aktualnie na stanowisku: specjalista ds. projektów w Biurze Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii PGNiG SA. Prywatnie czeladnik cukiernictwa i wielbicielka pieszych wędrówek.

Kiedy?

24 stycznia 2018, godz. 12:00 – 15:30

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

Zapisz się!