24 maja 2018

Temat warsztatu:

Przegląd metod osuszania gazu ziemnego stosowanych
w praktyce przemysłowej PGNiG.

Plan warsztatu:

✅ Metody oczyszczania i przygotowania do transportu gazu ziemnego, które mają zastosowanie w praktyce  przemysłowej PGNiG.

✅ Wady i zalety poszczególnych metod oraz problemy eksploatacyjne wynikające w praktyce przemysłowej.

✅ Prezentacja ilustrowana będzie schematami technologicznymi oraz zdjęciami odpowiednich funkcjonujących instalacji i urządzeń.

✅ Warsztaty praktyczne – dobór odpowiednich technologii oraz maszyn i urządzeń przy zagospodarowaniu określonych złóż gazu ziemnego.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii. W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Prowadzący:

Jan Szybist  staż pracy w PGNiG SA Oddział w Sanoku 25 lat. Początkowo jako kierownik zmiany KGZ Wygoda i KGZ Pilzno, następnie specjalista ds. eksploatacji złóż Ośrodek Kopalń Tarnów. Od 2004 roku Kierownik Ośrodka Kopalń Tarnów. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Specjalność: Gazownictwo Ziemne. Studia podyplomowe na AGH: „Podziemne magazynowanie gazu ziemnego” oraz „Organizacja i zarządzanie w przemyśle naftowym”. Posiada kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Jako osoba kierownictwa ruchu zakładu górniczego (z-ca KRZG) zajmuje się kierowaniem, nadzorowaniem i koordynacją prac wchodzących w zakres ruchu zakładu górniczego na podległych jednostkach związanych m.in. z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz procesami technologicznymi stosowanymi w przemyśle naftowym.

Kiedy?

24 maja 2018, godz. 15:15, warsztat potrwa ok. 2,5+ h

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie