Wydarzenia


Ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego w poszukiwaniach naftowych

Kiedy?

24 listopada 2017

Gdzie?

Wydział Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego

O czym?

Warsztat z zakresu oceny prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego w poszukiwaniach naftowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych, która ma na celu wyznaczenie wartości ekonomicznej prospektu – jak dużo zasobów węglowodorów znajduje się w złożu i jaka ich część może być wydobyta na powierzchnię, a następnie sprzedana.

Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami szacowania wielkości zasobów geologicznych i wydobywalnych deterministycznie oraz probabilistycznie przy wykorzystaniu metody Monte Carlo. Kolejnym aspektem szkolenia będzie oszacowanie ryzyka związanego z poszukiwaniami w obrębie przykładowej koncesji. Ponadto zostaną zarysowane czynniki wpływające na niepewność wykonanych obliczeń.

Spotkanie będzie składało się z części wykładowej oraz części praktycznej, podczas której studenci w kilkuosobowych grupach szacować będą zasoby geologiczne oraz wydobywalne oraz określać ryzyko poszukiwawcze.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kto?

Michał KępińskiMichał Kępiński – Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność geologia stratygraficzna i poszukiwawcza na zakładzie tektoniki i kartografii geologicznej). Starszy Geolog, od 2013 roku w PGNiG SA, Dział Projektowy w Warszawie – Oddział Geologii i Eksploatacji. Aktualnie zajmuje się interpretacją danych geologicznych i geofizycznych, analizami systemu naftowego, budową modeli geomechanicznych dla otworów wiertniczych oraz przygotowaniem projektów otworowych na koncesjach krajowych i zagranicznych, geologią strukturalną i tektoniką. Specjalizuje się w analizach geomechanicznych i predykcji ciśnień złożowych, modelowaniu rozkładu naprężeń i krytycznie naprężonych spękań w celu optymalizacji trajektorii otworu pod kątem stabilności. Ponadto zajmuje się oceną perspektywiczności koncesji oferowanych w zagranicznych rundach przetargowych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) oraz European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE).

Zapisz się na Newsletter

Wrzesień 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30