24 kwietnia 2017


Praktyczne aspekty zarządzania projektami

Kiedy?

24 kwietnia 2017 r., godz. 13:30 – 16:00 (I tura), 16:30 – 19:00 (II tura)

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

Celem warsztatu będzie omówienie problematyki zarządzania projektami w kontekście rzeczywistych problemów występujących przy ich planowaniu i realizacji. Omówione zostaną korzyści ze stosowania podejścia projektowego oraz praktyczne aspekty związane z budowaniem projektów na podstawie doświadczeń. W ramach warsztatu omówione zostaną uniwersalne elementy metodologii stosowane w praktyce zarządzania projektami. Wskazane zostaną także obszary kompetencji miękkich zwiększające wartość przyszłego kierownika projektu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia wydziałów docelowych Programu GeoTalent na AGH (WNiG, GGiOŚ, GGiIŚ, GiG). Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Krzysztof Krawczyński

Krzysztof Krawczyński – od 12 lat związany z PGNiG S.A., od 2014r. związany z Oddziałem Geologii i Eksploatacji, obecnie kieruje działem zarzadzania projektami inwestycyjnymi, wcześniej realizował projekty dot. budowy segmentów strategii grupy kapitałowej, zarządzania projektami strategicznymi, budowy metodyki zarządzania projektami i biura zarządzania projektami. Prywatnie hobbysta motoryzacyjny.

 

Paweł Bieniek – Paweł Bieniek – absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Zarządzania Projektami na SGH, od 8 lat zaangażowany w planowanie i realizację projektów inwestycyjnych. Z PGNiG SA związany jest od 2013 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Zarządzania Projektami w Biurze Zarządzania Projektami (PMO) Oddziału Geologii i Eksploatacji.