23 października 2015


Zarządzanie projektami w branży poszukiwawczo-wydobywczej

Kiedy?

piątek, 23 października, godz. 10:00 – 15:30

Gdzie?

PGNiG, Kraków

O czym?

Zajęcia będą miały charakter prezentacji oraz pracy w grupach nad rozwiązywaniem kolejnych zagadnień przedstawionych wcześniej w czasie wykładu. Zostanie przedstawiona historia projektów i zarządzania projektami, a także ich główne atrybuty. Omówione będzie definiowanie celów i budowanie struktury podziału prac, a także harmonogramowanie w projektach. Przedstawiony będzie przykład analizy harmonogramu rzeczywistego projektu. Podane zostaną informacje o stowarzyszeniach Project Management i systemach certyfikacji Projekt Managerów.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia, wszystkich wydziałów i kierunków AGH objętych Programem GeoTalent. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Stanisław TokarzStanisław Tokarz – Staż pracy 24 lata. 12 lat pracy na stanowisku kierownika Grupy Pomiarowej Parametrów Złożowych w SZGNiG w Sanoku oraz ZRG Krosno. 10 lat na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Pomiarów Złożowych oraz Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu w ZRG Krosno. Od 2 lat główny specjalista w Dziale Projektowania i Nadzoru Technologicznego w PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji.

W trakcie pracy zawodowej zajmowałem się głównie pracami związanymi z wykonywaniem różnego rodzaju prac, pomiarów i testów w odwiertach nowo odwierconych oraz eksploatowanych. Wykonywane prace obejmowały zarówno te wykonywane na powierzchni, jak i prace wgłębne w odwiertach.

W chwili obecnej tematyka, którą się zajmuję obejmuje szeroki zakres prac związanych z fazą prób nowo wierconych odwiertów.