23 maja 2019

Temat warsztatu:

Dane geologiczne w praktyce,
czyli od odwiertu po trójwymiarowy model złoża.

Opis warsztatu: 

Warsztaty mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania danych geologicznych w procesie modelowania złoża. Przedstawione zostaną różne rodzaje danych geologicznych i geofizycznych oraz proces ich analizy w oprogramowaniu Petrel. Na podstawie zinterpretowanych danych uczestnicy warsztatów utworzą strukturalny model złoża oraz wymodelują rozkład właściwości zbiornikowych w złożu.

Dla kogo?
  
Warsztaty kierowane są dla studentów Wydziału Geologii UW, którzy wiążą swoją przyszłość z przemysłem naftowym, ale także tych, którzy w trakcie studiów mieli styczność z oprogramowaniem Petrel, bądź chcieliby nabyć/rozwinąć umiejętności związane z obsługą tego programu.
 
Wymagana jest choćby podstawowa umiejętność posługiwania się geologicznym oprogramowaniem specjalistycznym (niekoniecznie Petrelem).
 
Prowadzący:
  
Sławomir Chruściński – pracownik PGNiG od 20 lat. Od 17 lat pracuje w pionie poszukiwań złóż ropy i gazu jako Specjalista Geolog. Obecnie jest pracownikiem Działu Projektowego w Pile i biorze udział przy opracowywaniu projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych. Jego głównym punktem rozwoju i zainteresowań jest opracowywanie wszelkiego rodzaju map, obliczanie zasobów geologicznych złóż oraz sporządzanie modeli statycznych złóż.
 
Kiedy?
 
20 lutego 2019, godz. 14:00, warsztat potrwa ok. 4 h
 
Gdzie?
  
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii