23 maja 2019

Temat warsztatu:

Efektywność energetyczna i System Zarządzania Energią w działalności sektora Oil & Gas

Opis warsztatu: 

Warsztat składa się z trzech części – teoretycznej, praktycznej oraz części przeznaczonej na podsumowanie i dyskusję. W pierwszej części uczestnikom zostanie przedstawiona podstawowa wiedza teoretyczna na temat efektywności energetycznej, sposobu jej poprawy w tym w ramach Systemu Zarządzania Energią. W części drugiej praktycznej uczestnicy zostaną podzieleni na 4-5 osobowe grupy w których rozwiązywać będą praktyczne zadania problemowe związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem SZE w sektorze poszukiwania, wydobycia i przetwarzania węglowodorów. W części trzeciej nastąpi podsumowanie części praktycznej oraz otwarta dyskusja dot. praktycznych korzyści jakie niesie za sobą realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na praktycznych przykładach przedsięwzięć określonych w wykazie Ministra Energii.

Część I
• Omówienie istoty zagadnienia efektywności energetycznej oraz kluczowych definicji z nią związanych
• System Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2012 – kluczowe elementy i zasady funkcjonowania
• Korzyści wynikające z poprawy wyniku energetycznego w spółce/organizacji/instytucji
• Regulacje krajowe i wspólnotowe w obszarze poprawy efektywności energetycznej a działalność
w sektorze poszukiwania, wydobycia i przetwarzania węglowodorów

Część II
• Wyznaczanie obszarów znaczącego zużycia energii
• Definiowanie przykładowych wskaźników wyniku energetycznego
• Cele energetyczne, zadania energetyczne – szacowanie oszczędności energii
• Diagram PWSD (ang. PDCA) Planuj Wykonuj Sprawdzaj Działaj – podstawa funkcjonowania ISO

Część III
• Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – obwieszczenie Ministra Energii – obszary poprawy efektywności energetycznej w poszukiwania, wydobycia i przetwarzania węglowodorów
• Podsumowanie.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Górnictwa i Geoinżynierii. W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Prowadzący:

Paweł Płachecki – Absolwent Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji związany od okresu studiów (w tym jako prowadzący lub współprowadzący liczne warsztaty i szkolenia). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Uczestnik prac stałej grupy zadaniowej ds. zrównoważonego rozwoju Sustainable Developmment Task Force), powołanej przez Regulatora Europejskiego CEER/ACER. Obecnie starszy specjalista ds. Efektywności Energetycznej w PGNiG SA.

Kiedy? 

23 maja 2019, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 4 h

Gdzie? 

AGH