23 listopada 2018

Temat warsztatu:

Rdzeń wiertniczy w analizie basenów naftowych Niżu Polskiego.

Opis warsztatu:

W trakcie spotkania zapoznasz się ze stosowanymi metodami badawczymi z zakresu: sedymentologii, analizy facjalnej, geochemii, petrografii, petrofizyki, których wyniki wsparte danymi geofizycznymi umożliwiają dokładną analizę nie tylko poszczególnych otworów wiertniczych i złóż, ale także poszczególnych części wybranych basenów naftowych.

Warsztat wg założeń Autorów ma mieć formułę wykładu opartego o zróżnicowane moduły tematyczne (prowadzone w formie prezentacji), w trakcie których przewidziane są ćwiczenia praktyczne (indywidualne bądź grupowe) oraz merytoryczne dyskusje. 

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie umiejętności wyciągania praktycznych wniosków wynikających z interdyscyplinarnych metod badawczych podczas prowadzenia prac prospekcyjnych w prostych oraz skomplikowanych warunkach geologicznych.

Dla kogo?
 
Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Studenci powinni posiadać wiedzę dotyczącą rozpoznawania skał oraz podstawową wiedzę z zakresu analizy krzywych geofizycznych.
 
Poza analizą rdzeni, dzięki udziałowi w warsztacie studenci rozszerzą swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy basenów sedymentacyjnych, podstaw geochemii oraz geomechaniki. Dla osoby posiadającej wiedzę z tego zakresu, może to być częściowo powtórka materiału.
 
W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.
 
Prowadzący:
 
Zbigniew Mikołajewski – absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista geolog, od 20 lat związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Autor bądź współautor licznych specjalistycznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG), Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) oraz American Association of Petroleum Geologists (AAPG). 
 
Weronika Miklaszewska – Geolog w Dziale Projektowym w Pile (Oddział Geologii i Eksploatacji). Absolwentka kierunku Geologia (specjalizacja geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ambasador II i III edycji Programu GeoTalent. W 2015 roku odbyła trzymiesięczne praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Pile. Członkini American Association of Petroleum Geologists (AAPG) oraz Society of Exploration Geophysicists (SEG).
 
Kiedy?
 
23 listopada 2018, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 5 h
 
Gdzie?
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr