21 marca 2016


Analiza procesu technologicznego gazu ziemnego na przykładzie Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

 

Kiedy?

21 marca 2016 r.,  I tura – 08:30 – 11:00 , II tura – 11:15 – 13:45 

Gdzie?

AGH

O czym?

1. Charakterystyka złoża Kościan i złoża Brońsko.

2. Przedstawienie budowy kopalni.

3. Omówienie procesu technologicznego gazu ziemnego.

4. Poruszenie istotnych zagadnień technologicznych występujących na Kopalni Kościan-Brońsko.

5. Specyfika pracy Kopalni Kościan-Brońsko.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów studiów magisterskich kierunków: inżynieria naftowa i gazownicza, górnictwo i geologia, inżynieria gazownicza wydziałów docelowych Programu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych kierunków, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Eliza Zbyszewska – w firmie PGNiG pracuje od 2013 roku. Obecnie zajmuje stanowisko Inżynier Górnik. Przez dwa ostatnie lata pracowała i zdobywała doświadczenie zawodowe na Kopalni Kościan-Brońsko – jednej z największych kopalni gazu ziemnego w Polsce. Natomiast od grudnia 2015 realizuje swoje obowiązki w Dziale Eksploatacji biorąc udział m.in w pracach zespołu projektowego do wdrożenia programu PIPESIM do symulacji złóż.