20 marca 2019

Temat warsztatu:

Geochemia naftowa i jej zastosowanie w poszukiwaniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Opis warsztatu: 

Tematyka warsztatu będzie dotyczyć zastosowania geochemii organicznej w poszukiwaniach naftowych. W trakcie spotkania zostaną omówione podstawowe metody i uzyskane dzięki nim wyniki badań geo-chemicznych, wykorzystywanych w ocenie pochodzenia, generowania, ekspulsji i przeobrażenia oraz migracji i akumulacji węglowodorów. Obok gazów węglowodorowych omówiona zostanie także kwestia gazów inertnych, tj. azotu, ditlenku węgla i helu. Problematyka poszukiwawcza będzie odniesiona do rejonu pomorskiego i monokliny przedsudeckiej oraz wybranych basenów naftowych na świecie.   

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, którzy wiążą swoją przyszłość z przemysłem naftowym.

Prowadzący:

Michał Muchewicz – W PGNiG zatrudniony na stanowisku geolog. Przez ponad osiem lat pracy (od 2010 roku) bierze czynny udział w projektach koncesyjnych, otworowych i sejsmicznych. Do niedawna zaangażowany był w poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shale oil/shale gas. Obecnie jako pracownik Działu Projektowego w Pile w głównej mierze zajmuje się szeroko rozumianą geochemią naftową (typowanie prób na badania geochemiczne, analizy, rozdziały do projektów robót geologicznych i dokumentacji wynikowych).

Kiedy? 

20 marca 2019, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 4,5 h

Gdzie? 

Instytut Geologii UAM 

Zapisz się